Statsarkivet i Stavanger markerer Grunnlovsjubileet og presenterer nettutstillinger om hva som skjedde i Rogaland i 1814

Eidsvollbygningen, privatbustaden til Carsten Anker på Eidsvoll jernverk. Her var 112 utsendingar frå heile Sør-Noreg samla i seks veker frå 10. april til 19. mai 1814. Dei utarbeidde både ein eigen grunnlov og valde den første kongen. Då hadde me hatt kongefellesskap med Danmark sidan 1380. Foto og tekst : Lisabet Risa, Statsarkivet i Stavanger.

Eidsvollbygningen, privatbustaden til Carsten Anker på Eidsvoll jernverk. Her var 112 utsendingar frå heile Sør-Noreg samla i seks veker frå 10. april til 19. mai 1814. Dei utarbeidde både ein eigen grunnlov og valde den første kongen. Då hadde me hatt kongefellesskap med Danmark sidan 1380.
Foto og tekst : Lisabet Risa, Statsarkivet i Stavanger.

Statsarkivet i Stavanger markerer grunnlovsjubileet! I løpet av første halvår 2014 vil de presentere flere små nettutstillingar om det som skjedde lokalt i Stavanger amt, eller Rogaland, i de  viktige månedene februar – mai 1814.

Fire menn fra Stavanger amt, kalt Rogaland fylke fra 1919, ble valgt og sendt til Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll. Hvilke spor kan vi finne etter disse i arkivet?

I Statsarkivet i Stavanger har de forsket på dette og forteller:

«Dei offentlege arkiva i Statsarkivet inneheld ikkje mange dokument om dei nasjonale hendingane i første halvår 1814. Me viser dei som finst. Fleire fortel om dei lokale vala på fire utsendingar frå Stavanger by og Stavanger amt til grunnlovsforsamlinga på Eidsvoll. Du vil også møta desse fire og ektefellane deira. Men me vil også fortelja om kvardagslivet i Stavanger amt. Korleis hadde folk flest det, og kva var dei opptekne denne spesielle våren?»

Segl fra dokument. Foto:  Det norske arkivverket.

Illustrasjon, segl fra protokoll. Foto: Det norske arkivverket.

Brev fra biskopen om uro og rykte

I denne første presentasjonen tar Statsarkivet i Stavanger for seg et brev fra 7. februar 1814 til alle prostene i Kristiansand stift og Stavanger amt, fra 1919 Rogaland fylke. I Stavanger amt var det fem prosti og dermed fem proster som fikk brevet om lag en uke senere. Prostene skrev av brevet, ett eksemplar til hver av sokneprestene i prostia. Postgangen tok sin tid.

Mor og barn – liv og død

De tar også for seg dokument som viser livsvilkårene for kvinner og barn tidlig på 1800-talet.

Følg Statsarkivet i Stavanger i grunnlovsjubileet her

Kontaktpersoner for rådgivning ved Statsarkivet i Stavanger er Lisabeth Risa og Synnøve Østebø

Det norske Arkivverket er en sentral bidragsyter i jubileet og har flere prosjekter og presentasjoner:

Se deres tema -sider for 1814 jubileet her.