Ryfylkemuseet markerer Grunnlovsjubileet og samarbeider med kirker i Ryfylke om arrangementer i februar og mars

Hjelmeland kirke. Foto: kirkesøk.no

Hjelmeland kirke. Foto: kirkesøk.no

Ryfylkemuseet samarbeider med utvalgte  kirker i Ryfylke for å minnes den ekstraordinære bededagen i 1814. Da valgte soknene utsendinger til valget i Stavanger 24. mars, der amtet (fylket) sine representanter til Eidsvoll skulle velges. Bededagen gikk for seg 25. februar på landsbasis, men skjedde litt senere re, 18. mars 1814, i Ryfylke.

200 års markeringen av denne bededagen vil i store deler av landet bli markert søndag 23. januar og markerer i mange kommuner starten på Grunnlovsjubileet lokalt.

I Ryfylke blir det Grunnlovsmarkering i følgende fire kirker:

Hjelmeland kirke, søndag 23. februar, kl. 11.00

Jelsa kirke i Suldal fra 1647.  Foto: kirkesøk.no

Jelsa kirke i Suldal fra 1647. Foto: kirkesøk.no

Gudstjeneste med minnemarkering om 200 årsdagen for valget av valgmenn fra Suldal prestegjeld 18. mars 1814.

  • Hilsen ved ordfører Trine Danielsen
  • Historikk ved Trygve Brandal

Suldal kirke, søndag 23. februar,  kl. 11.00

Gudstjeneste med minnemarkering om 200 årsdagen for valget av valgmenn fra Suldal prestegjeld 18. mars 1814

  • Prest Margit S Haver
  • Historikk ved Ryfylkemuseet
  • Organist Martin Nygård Haug

Jelsa kirke, onsdag 19. mars

Her blir det ikke gudsteneste, men en markering av bededagen
Mer informasjon om arrangementet kommer etterhvert.

Hausken kirke, Rennesøy, søndag 23. mars

11.00 Gudstjeneste v/ Sokneprest Harry Waldeland

Ca. 12. 15 Kirkekaffe med program:

  • Innlegg av ordførar Dagny Sunnanå Hausken
  • Historikk ved Sveinung Søyland Moen, Ryfylkemuseet
  • Opphenging av adresse ved kirkeverge Yngve Søyland

Ryfylkemuseet arrangerer også en foredragskveld om regionenes rolle i nasjonsbyggingen,  17. mars, på Nesasjøhuset, i Sand.

Erik Fossåskaret, kultursosiolog ved Universitetet i Stavanger, holder foredraget med tittelen  «Regionane i nasjonsbygginga – Ryfylke i spenninga mellom tradisjonstruskap og endringsvilje»
Mandag 17. mars kl 19:00
Nesasjøhuset, Sand
Ryfylke logoLes mer om de ulike Grunnlovsmarkeringene på Ryfylkemuseet sine nettsider her
Kontaktperson på Ryfylkemuseet er formidler Anette Opheim