Åpning av Grunnlovsjubileet i Stavanger i Domkirken og på Rosenkildehuset søndag 23. februar

Stavanger Domkrike var valgkirke i 1814.

Stavanger Domkrike var valgkirke i 1814.

Offisiell åpning av Grunnlovsjubileet i Stavanger søndag 23 februar. Velkommen til domkirken – og kirkekaffe i Rosenkildehuset!

200 års markering av valg- og bededag

Året 1814 var et dramatisk år for Norge. Vi hadde vært under dansk enevelde i 400 år, men etter å deltatt på den tapende siden under Napoleonskrigene ble Norge avstått til Sverige, under Kiel-forhandlingene 14. januar. Dette opprørte nordmennene og den danske prins Christian Fredrik, og etter et stormannsmøte på Eidsvoll 16. februar ble et brev sendt til alle menigheter med beordring om å kalle inn til ekstraordinær bededag 25. februar. Denne dagen skulle det velges valgmenn, med oppdrag å velge representanter til en riksforsamling som skulle skrive Norges grunnlov.

Rosenkildehuset i Stavanger er en historisk bygning med en sentral plass i Grunnlovsjubileet. Bilde og foto fra Næringsforeningen i Stavangerregionen.

Rosenkildehuset i Stavanger er en historisk bygning med en sentral plass i Grunnlovsjubileet. Bilde og foto fra Næringsforeningen i Stavangerregionen.

18. mars ble Peder Valentin Rosenkilde valgt som Stavanger bys representant til riksforsamlingen på Eidsvoll. Som arnested for disse viktige begivenhetene i 1814, er Stavanger domkirke et naturlig sted å åpne byens Grunnlovsjubileum.

Den 23. februar, nærmeste søndag til valgmennsvalget, inviteres alle til åpning av Grunnlovsjubileet i domkirken. Det blir festgudstjeneste ved Domprost Anne Lise Ådnøy og kapellan Aslaug Austbø og fylkesmann Magnhild M. Kleppa og varaordfører Bjørg T. Moe deltar med å lese bønner som Edvard Hoem har skrevet til denne anledning.

Gudstjenesten blir etterfulgt av kirkekaffe i Rosenkildehuset, grunnlovsrepresentantens bypalé – som markerte sin 200 år gamle historie i fjor høst.

På Rosenkildehuset vil det bli kulturelt innslag ved Anne Elisabeth Skogen: «Berta på Verket», en  dramatisert fortelling fra hverdagslivet i Stavanger våren 1814. Fortelleren tar oss med til den vesle stuen til Berta og til det nye bypaleet til Rosenkilde.

Alle er velkommen til arrangementet både i Domkirken og på Rosenkildehuset.

Sted og tid:
Stavanger domkirke kl. 11.00–12.15
Rosenkildehuset kl. 12.20–13.30

Arrangører er Stavanger kommune, Næringsforeningen i Stavangerregionen , Stavanger Domkirke og Stavanger bispedømmeråd. Se mer detaljer om programmet på arrangørenes nettsider.

Grunnlovsjubileum - logoGrunnlovsjubileet i Stavanger markeres med et stort program gjennom hele året.

Markeringen av Grunnlovsjubileet i Stavanger vil by på mange varierte aktiviteter og arrangementer.
Gå inn på nettsidene til Stavanger kommune og les mer her.

Kontaktperson for markeringen i Stavanger er koordinator Karin Sunderø