På vei til Eidsvoll 1814 – Jubileumsmarkering i Avaldsnes kirke søndag 16. mars

Karmrmøy og Avaldnes jubileumsmarkering_På Karmøy blir det jubileumsmarkering med historisk sus i Avaldsnes kirke søndag 16. mars klokken 18.00.

Utgangspunktet for arrangementet er bededagsgudstjenestene som ble holdt for 200 år siden.

Dette er et åpent lokalhistorisk arrangement som har som mål å gjenskape noe av det som foregikk i det samme kirkerommet for 200 år siden.

Fredag 18. mars 1814 hadde sogneprestene i Avaldsnes, Torvastad og Skudenes innkalt til ekstraordinære bededagsgudstjenester. Gudstjenestene var bestemt og planlagt fra prins Christian Frederiks kontor i Christiania. Under gudstjenesten skulle menigheten avlegge ed på at de ville følge Christian Frederiks selvstendighetspolitikk. Etterpå skulle menigheten velge utsendinger til et valgmøte i Stavanger 24. mars. Der skulle de, sammen med andre utsendinger fra Stavanger amt, velge tre representanter til den grunnlovgivende forsamling på Eidsvoll.

Gjennom arrangementet i Avaldsnes kirke denne søndagsettermiddagen ønsker arrangørene å forsøke å gjenskape noe av det som foregikk i det samme kirkerommet for nesten nøyaktig 200 år siden. Prosten vil lese fra brev han hadde mottatt fra Christiania, han vil preke over den tekst han hadde fått oppgitt, og menighet og mannskor vil bidra med gamle salmer. Menigheten vil avlegge eden til prins Christian Frederik, og 12 ”agtværdige Mænd” fra prestegjeldet vil skrive under på en ”Adresse”, en høytidelig henvendelse til prinsen.

Det hele bindes sammen med sang og musikk og av en forteller som gir bakgrunnen for bededagsgudstjenesten i 1814 og hva som fulgte etter.

Medvirkende: Forteller, historiker Øystein Nilsen; prost, Helge Gaard; sogneprest, Hans Nicolai Cormontan, Avaldsnes prestegjæld; Sang, Helga Gunnes m/ kor; Musikalsk leder,  Arnfinn Tobiassen; Sognepresten, Geir Styve; statist og sogneprest,  Adam Jalles, Torvestad prestegjæld; Sognepresten,  Jon Sverre Servan;  statist og sogneprest Fredrik Arentz Krog, Falnes prestegjæld.

Arrangementet er et samarbeidsprosjekt mellom Den norske kirke, Karmøy og Jubileumskomité for kvinners stemmerett og grunnloven i Karmøy kommune.