Åpning av Grunnlovsjubileet 16. februar, på 200 års dagen for notabelmøtet på Eidsvoll

Eidsvollsbygningen, Foto: Eidsvoll 1814

Eidsvollsbygningen, Foto: Eidsvoll 1814

På søndag 16 . februar braker det løs med nasjonal åpning av Grunnlovsjubileet 2014 på Eidsvoll!

Notabelmøte på Eidvoll 16. februar 1814
16. februar 2014 er det 200 år siden prosessen som ledet til Grunnloven 17. mai 1814 startet på Eidsvoll. Denne dagen markerer 200 års jubileet for notabelmøtet (stormannsmøtet) på Eidsvoll, 16. februar 1814. Der ble det bestemt at det skulle velges en grunnlovgivende forsamling som skulle møtes på Eidsvoll innen åtte uker. Betegnelsen «notabelmøte» kommer av møte med «notabiliteten», altså fremtredende, høytstående eller berømte personer. En annen betegnelse på dette møtet er «stormannsmøtet».

Bakgrunnen for møtet var et opprør mot bestemmelsene i Kieltraktaten som sa at  Norge skulle avstås til Sverige. Opprøret ble ledet av den danske tronfølger Christian Fredrik.

På sidene til Eidsvoll 1814 er det mye stoff om Grunnlovsjubileet, historien fra 1814 og den nå nyrestaurerte Eidsvollsbygningen som blir sentral i markeringen av jubileet.

Stortinget markerer åpningen av grunnlovsjubileet med et stort utendørs arrangement ved Eidsvollsbygningen søndag 16. februar. Dette vil bli sendt direkte på NRK kl. 20:14.

Både H.M. Kongen og H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen vil delta på arrangementet. Stortingspresident Olemic Thommessen er vertskap. Regjeringen vil være representert ved blant andre statsminister Erna Solberg.

Programmet blir direktesendt på NRK1 fra kl. 20.14. Programleder på scenen er Nadia Hasnaoui. Arrangementet er åpent for alle, og publikum ønskes velkommen fra kl. 18.30.

Les mer om arrangementet på Stortingets sider her