Let your voice be heard! Møte om Grunnloven og ytringsfrihet hos Næringsforeningen i Stavanger, 11. februar

Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann og komitéleder for Demokratijubileene i Rogaland.

Magnhild Meltveit Kleppa, fylkesmann og komitéleder for Demokratijubileene i Rogaland.

Næringsforeningen i Stavangerergionen står bak en møtesererie som startet opp i Stemmerettsjubileet i fjor med temaet «Din deltagelse i det norske demokratiet» og nå fortsetter denne satsingen. I første møte i år står Grunnloven og ytringsfriheten på programmet der Fylkesmann og leder av jubileumskomiteen i Rogaland, Magnhild Meltveit Kleppa og Svein Egil Omdal, fra Stavanger Aftenblad,  vil holde innlegg.

Arrangementet er rettet mot de mange nyinnflyttere fra andre land i regionen og holdes på engelsk. Slik presenter Næringsforeningen arrangementet på sine “New in Rogaland” – sider:

Let your voice be heard!

What impact do the public have on the Norwegian democracy? How did you obtain it, and what role did the press play in that?

Program:

The Norwegian constitution celebrate 200 years in 2014. Norway and Stavanger offer several events to enlighten questions around the Jubilee.

Sven Egil Omdal, journalist og kommentator.

Sven Egil Omdal, journalist og kommentator.

18:30 Registration (fruit, coffee and networking)

19.00 Welcome address by Rogaland fylkeskommune and Stavanger Chamber

19.10 Brief presentation of all celebrations thorough 2014 by Karin Sundrø, Stavanger kommune

19.20 200 years with the Norwegian Constitution

What really happened in 1814? How radical was the Constitution? Who was included and who was ostracized? What battles had to be fought and won prior to Norway could become a democracy and later a welfare state.

By County Governor Magnhild Meltveit Kleppa. She has worked as an active politician in the Parliament of Norway for 20 years, including serving as a Cabinet Minister of three Ministries.

19.50 «Mini Concert» by Marcel Totolici, UIS and Snieguole Lapenaite, Sola Kulturskole

20.00 «There shall be freedom of expression». Ideals vs. reality from the Constitution of 1814 to Facebook in 2014, by Sven Egil Omdal, Journalist and columnist, Stavanger Aftenblad

20.25 Q & A – and social networking

21.00 Closing

Everyone welcome!

For more information, please contact Inger Tone Ødegård at odegard@stavanger-chamber.no

Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Alle er velkommen!

Påmelding skjer på Rosenkildens nettsider her.

Leder for denne satsingen i næringsforeningen er strategidirektør Inger Tone Ødegård

Samarbeidspartnere for møteserien med tittelen “You’re participation in the Norwegian Democracy” er Stavanger kommune og fylkeskomiteen for Demokratijubileene i Rogaland.