Månedlige arkiver: februar 2014

La deg fengsle! – Fakkeltog og kulturell aften i Sandnes 13. mars

Amnesty logoAmnesty International arrangerer et fakkeltog med tittelen «La deg fengsle» den 13. mars.

Oppmøte på Lanternen kl. 18.30 og til kulturell aften på Vitenfabrikken fra kl. 19.00.

Emnet er ytringsfrihetens kår i grunnlovsjubileets år. Appell ved John Peder Egenæs, generalsekretær for Amnesty i Norge, og kunstneriske innslag ved Mansur Rajih, Sandnes musikkråd, Vågen vgs og Sandnes Folkedanselag.

Se Sandens kommune sine nettsider for Grunnlovsjubileet her

Se også Vitenfabrikken og Amnesty International

Åpent foredrag om Grunnloven(e)s verdigrunnlag på Universitetet i Stavanger, 3. mars

Roald Berg, fagansvarlig for seminaret, professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Roald Berg, professor i nyere historie ved Universitetet i Stavanger.

Foredraget holdes av professor i nyere historie, Roald Berg. Han vil ta for seg Grunnloven(e)s verdigrunnlag.

Dette er ledd i markeringen av Grunnlovsjubileet ved UiS og innleder en grunnlovsuke med åpne fordrag hver dag fra mandag 3. mars til og med lørdag 8. mars.

Les mer om markering av Grunnlovsjubileet på UiS sine sider her.

Tid og sted: klokken 1215 i auditorium Ø110 i Arne Rettedals hus.

 

 

 

Sandnes kommune lager et spennende program for Grunnlovsjubileet!

folkestyre1000-415x415I Sandnes vil Grunnlovsjubileet bli markert på forskjellig måte i løpet av året. For våren er det flere spennende arrangementer under planlegging.

La deg fengsle!

Først ut er Amnesty International som arrangerer et fakkeltog med tittelen «La deg fengsle» den 13. mars. Oppmøte på Lanternen kl. 18.30 og til kulturell aften på Vitenfabrikken fra kl. 19.00. Emnet er ytringsfrihetens kår i grunnlovsjubileets år. Appell ved John Peder Egenæs, generalsekretær for Amnesty i Norge, og kunstneriske innslag ved Mansur Rajih, Sandnes musikkråd, Vågen vgs og Sandnes Folkedanselag.

Grunnlovsjubileum - logoLørdag 22. mars vises Riksteatrets forestilling «Folkestyre 2014» på Sandnes kulturhus. Før selve forestillingen vil det være foredrag ved Karsten Alnæs, som nylig fikk utgitt boken «1814 – Miraklenes år». Sandnes bibliotek lager historisk utstilling i foajéområdet.

Programmet fortsetter videre utover våren og Sandens Historielag, Vitenfabrikken i Sandnes og Sandnes Symfoniorkster er blant de mange som bidrar .

Følg med på Sandnes kommune sin side for Grunnlovsjubileet her

Se Sandens kommunes sin kalenderoversikt for jubileet med alle arrangementene i vår her.

Lag og foreninger oppfordres til å bidra til feiringen

I Sandnes kommune har de opprettet en en arbeidsgruppe som skal koordinere programmet for feiringen i kommunen. De skriver på sine sider at de oppfordrer alle lag og foreninger som har mulighet for det til å yte bidrag til denne feiringen. På den ene eller den andre måten. Det kan være planlegging av et særlig innslag i Folketoget 17. mai, en konsert eller en revy med demokrati som gjennomgående tema eller som ser 200 år ut i fremtiden og beskriver Sandnes i 2214.

Leder av arbeidsgruppa og kontaktperson er kulturrådgiver Jens Thordal.

Kampen om makten i Stavanger 1814 – Historisk forestilling i Domkirken, 18 mars.

Den 18. mars i 2014 ble Peder Valentin Rosenkilde valgt som Stavanger bys representant til riksforsamlingen på Eidsvoll. Valget foregikk i Stavanger Domkirke –  ikke uten dramatikk og maktspill. Nå oppføres en helt nyprodusert forestilling om dette på selve 200 års dagen for hendelsen.

To forestillinger, kl. 19.00 og 21.00

Se plakat og mer informasjon på Stavanger kommunes nettsider for jubileet her.

Kampen om makten plakat 2

Suldal kommune presenterer et variert program for Grunnlovsjubileet!

Jelsa kirke i Suldal fra 1647.  Foto: kirkesøk.no

Jelsa kirke i Suldal fra 1647. Foto: kirkesøk.no

I Suldal kan kultursjef Aud Marit Hauge melde om mange aktiviteter og arrangementer i anledning Grunnlovsjubileet og her er oversikten hun har sendt oss:

Det hele åpnet 23. februar med  200-årsmarkering av valg- og bededag i Suldal kirke.

Neste arrangement blir mandag 17. mars kl 19.00 på Nesasjøhuset:

«Regionane i nasjonsbygginga – Ryfylke i spenninga mellom tradisjonstruskap og endringsvilje» – foredrag av Erik Fossåskaret. Arr. Ryfylkemuseet

Onsdag 19. mars kl 19.00 i Jelsa kyrkje: «Tilbake til valkyrkja i 1814» – kulturkveld med forteljing, musikk og andre tilbakeblikk. Arr. Suldal kulturskule, Kyrkja, Ryfylkemuseet og lokale medspelarar

Onsdag 9. april, Sanitetshuset: Møte i pensjonistlaget med jubileumsmarkering med Ernst Drange og Anne Elisebeth Skogen. Arr. Sand pensjonistlag

Torsdag 15. mai, ettermiddag, på Suldalsosen: Grunnlovsmarsj. Felles tur til Tjødnabotn/Litlehagen med postar, quiz og orientering om Grunnlova og kulturinnslag. Arr. Vinjar skule

17 Mai arrangementer i Suldal:

Det blir markering av Grunnlovsjubileet under alle offisielle 17. mai-arrangement i heile kommunen. Sjå eige program for dagen seinare.

– Jelsa kyrkje kl 11.30: Jubileumsgudsteneste med avduking av fullmakt og skilt. Arr. Kyrkja
– Jelsa skule: Dramatisering av forhandlingane rundt grunnlova og det som skjedde i Kiel og på Eidsvoll framført av elevar og vaksne frå Jelsa. Arr. Jelsa skule
– Ryfylkemuseet kl 19.00: 17. mai-fest, internasjonal kafe med grunnlovsmarkeing på internasjonalt vis

Mai, kulturhuset: Kunstutstilling med Måleklubben.Arr. Måleklubben

5. til 8. juni, Ryfylkedagane:Små innslag og markeringar

Kommunevåpen til Suldal

Kommunevåpen til Suldal

Tysdag 23. september, Kulturhuset: Noreg i 1814 ved Karsten Alnes. Suldal kommune si hovudmarkering av Grunnlovsjubileet med nasjonalt og lokalt blikk. Arr. Ryfylkebiblioteket, Suldal kommune og lokale lag

Se fullt program på Suldals nettsider for jubileet her

De forteller at de sender ut ny oversikt for programmet til høsten, så følg med!

Komiteen for Grunnlovsjubileet i Suldal  ledes av ordfører Torkel Myklebust.

Andre medlemmer er leder i Levekår, Roar Obrestad, og kultursjef Aud Marit Hauge.

Universitetet i Stavanger markerer jubileet med Grunnlovsuke og åpne foredrag. Starter opp 3. mars

Bilde er et postkort fra jubileet i 1914. Nasjonalebiblioteket.

Bilde er et postkort fra jubileet i 1914. Hos Nasjonalbiblioteket.

Universitetet i Stavanger arrangerer Grunnlovsuke 3 .  – 8. mars med en rekke spennende foredrag

Det første foredraget holdes mandag 3. mars av professor i nyere historie, Roald Berg. Han vil ta for seg Grunnloven(e)s verdigrunnlag i et foredrag som begynner klokken 1215 i auditorium Ø110 i Arne Rettedals hus.

Antisemittisme
Dagen etter kommer Vibeke Moe fra Holocaustsenteret i Oslo for å snakke om «Antisemittisme i Norge». Dette foredraget varer fra 1215 til 1400 og skjer i Studentenes hus hvor det også er anledning til å kjøpe kaffe og forfriskninger.

UiS Debatt
Onsdag 5. mars blir det paneldebatt på Folken klokken 1900. Temaet er om ytringsfrihet i sosiale medier fremmer eller hemmer demokrati. Spennende paneldeltakere vil belyse og utfordre vår forståelse av ytringsfrihet.

Paneldeltakere er blant annet Jan Inge Reilstad fra Lesesenteret og Øyvind Strømmen som er en markant journalist og forfatter og som de senere årene har vært spesielt opptatt av å kartlegge de kontrajihadistiske og høyreekstreme miljøer på internett.

Frankrike og Norge
Torsdag 6. mars er det mulig å få med seg to interessante foredrag i Studentenes hus. Først vil instituttleder og historiker Marie Smith-Solbakken snakke om «Den norske Jødeparagrafen, et konstitusjonelt unntak: Hva har den fått å si for vår tenkning om minoriteter».

Deretter vil professor i lesevitenskap, Bjørn Kvalsvik Nicolaysen, ta for seg «Nasjonsvalget: Fransk og norsk konstitusjonsoppfatning. Valg av nasjonalitet for individ og folk».

Torsdagsarrangementet finner sted i Studentenes Hus og varer fra kl. 1415 til ca. 1500.

Demokratiprosesser
Internasjonale konflikter og demokratiprosesser er tema for Ketil Fred Hansens foredrag i Grunnlovsuken. Ketil Fred Hansen er førsteamanuensis i historie med afrikansk historie som spesialfelt.

Foredraget finner sted i Studentenes hus, fredag 7. mars fra klokken 1415 til 1500.

Kvinnenes betydning
På kvinnedagen 8. mars avslutter UiS sin første Grunnlovsuke på Sølvberget med tema «Kvinnekamp og likestilling: Kvinners betydning for nasjonsbygging og samfunnsutvikling etter 1814».

Deltakere er tidligere forsknings og kunnskapsminister og tidligere fylkesmann i Rogaland, Tora Aasland og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg.

Følg med på UiS sitt program i Grunnlovsjubileet på nettsider her

Statsarkivet i Stavanger markerer Grunnlovsjubileet og presenterer nettutstillinger om hva som skjedde i Rogaland i 1814

Eidsvollbygningen, privatbustaden til Carsten Anker på Eidsvoll jernverk. Her var 112 utsendingar frå heile Sør-Noreg samla i seks veker frå 10. april til 19. mai 1814. Dei utarbeidde både ein eigen grunnlov og valde den første kongen. Då hadde me hatt kongefellesskap med Danmark sidan 1380. Foto og tekst : Lisabet Risa, Statsarkivet i Stavanger.

Eidsvollbygningen, privatbustaden til Carsten Anker på Eidsvoll jernverk. Her var 112 utsendingar frå heile Sør-Noreg samla i seks veker frå 10. april til 19. mai 1814. Dei utarbeidde både ein eigen grunnlov og valde den første kongen. Då hadde me hatt kongefellesskap med Danmark sidan 1380.
Foto og tekst : Lisabet Risa, Statsarkivet i Stavanger.

Statsarkivet i Stavanger markerer grunnlovsjubileet! I løpet av første halvår 2014 vil de presentere flere små nettutstillingar om det som skjedde lokalt i Stavanger amt, eller Rogaland, i de  viktige månedene februar – mai 1814.

Fire menn fra Stavanger amt, kalt Rogaland fylke fra 1919, ble valgt og sendt til Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll. Hvilke spor kan vi finne etter disse i arkivet?

I Statsarkivet i Stavanger har de forsket på dette og forteller:

«Dei offentlege arkiva i Statsarkivet inneheld ikkje mange dokument om dei nasjonale hendingane i første halvår 1814. Me viser dei som finst. Fleire fortel om dei lokale vala på fire utsendingar frå Stavanger by og Stavanger amt til grunnlovsforsamlinga på Eidsvoll. Du vil også møta desse fire og ektefellane deira. Men me vil også fortelja om kvardagslivet i Stavanger amt. Korleis hadde folk flest det, og kva var dei opptekne denne spesielle våren?»

Segl fra dokument. Foto:  Det norske arkivverket.

Illustrasjon, segl fra protokoll. Foto: Det norske arkivverket.

Brev fra biskopen om uro og rykte

I denne første presentasjonen tar Statsarkivet i Stavanger for seg et brev fra 7. februar 1814 til alle prostene i Kristiansand stift og Stavanger amt, fra 1919 Rogaland fylke. I Stavanger amt var det fem prosti og dermed fem proster som fikk brevet om lag en uke senere. Prostene skrev av brevet, ett eksemplar til hver av sokneprestene i prostia. Postgangen tok sin tid.

Mor og barn – liv og død

De tar også for seg dokument som viser livsvilkårene for kvinner og barn tidlig på 1800-talet.

Følg Statsarkivet i Stavanger i grunnlovsjubileet her

Kontaktpersoner for rådgivning ved Statsarkivet i Stavanger er Lisabeth Risa og Synnøve Østebø

Det norske Arkivverket er en sentral bidragsyter i jubileet og har flere prosjekter og presentasjoner:

Se deres tema -sider for 1814 jubileet her.