Nasjon, borgerskap og demokrati 1814 – 1913. Foredrag av Ida Blom på Stavanger Museum 30. januar.

Grunnlovsjubileum - logoI 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen Grunnlov. Torsdag 30. januar kl. 19.00 starter feiringen med foredrag av Ida Blom på Stavanger Museum, Muségata 16. 

Museum Stavanger (MUST) presenterer dette  slik på sine nettsider:

Foredraget har fått tittelen «Nasjon, borgerskap og demokrati 1814 – 1913». Med utgangspunkt i skjebneåret 1814 drøfter foredraget utviklingen fra autoritære fyrstedømmer til demokratiske nasjonalstater, som foregikk fra slutten av 1700-tallet til begynnelsen av 1900-tallet. Hva betød dette for den enkelte borger, og hvor viktig var klasse og kjønn for hvem som fikk rett til å innvirke på offentlige beslutninger?

Internasjonalt perspektiv
Utviklingen i Norge settes inn i et internasjonalt perspektiv. Det viser seg at krig og revolusjon samt graden av demokrati i de enkelte land hadde innflytelse på saken.

Kamp for kvinnestemmeretten
Det pekes også på de litt ulike trekk i mobilisering til kamp for kvinnestemmeretten. Til slutt diskuteres det kort hva diskusjoner om kvinnestemmerett betød for forståelser av det å være mann og det å være kvinne.
Arrangementet er åpent for alle interesserte!