Knud Helliesen holder foredrag om 1814 i regi av Pensjonistuniversitetet, 15. mai, på Sølvberget, Stavanger kulturhus

Knud Helliesen. Foto Rune Nedrebø, Stavanger Aftenblad.

Knud Helliesen. Foto Rune Nedrebø, Stavanger Aftenblad.

Knud Helliesen er pensjonert lektor på 73 år. Han har vært aktiv i politikken og er leder i Stavanger pensjonistuniversitet.

For pensjonistuniversitetet vil han holde foredrag med tema 1814.

Tid og sted: Torsdag 15. mai 2014 kl. 11.00
på Sølvberget, Stavanger kulturhus

Les hele vår-programmet til pensjonistuniversitetet på deres nettsider her

Pensjonistuniversitetet skriver på sine sider at publikum bør følge med på annonsene i Stavanger Aftenblad i forkant av forelesningene for eventuelle endringer av lokale eller annet.

Pensjonistuniversitetet i Stavanger har til formål å være et forum for alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år. Pensjonistuniversitetet skal stimulere eldre/pensjonister til en aktiv tilværelse. Det blir arrangert forelesninger/foredrag, og ekskursjoner/turer.

Det blir utstedt medlemskort som gir gratis adgang til foredragene.

For ikke-medlemmer koster hvert foredrag kr. 80