Søndagsforedrag om Haraldstøtta på Karmsund Museum, 26. januar

Haralstøtta 1901. Foto: Thea Larsen, Karmsund folkemuseums fotosamling, MHB-F.007874

Haralstøtta 1901. Foto: Thea Larsen, Karmsund folkemuseums fotosamling, MHB-F.007874

Søndag 26. januar kl. 13 – 14: «Haraldstøtta – steinene forteller»
ved Øystein J. Jansen, geolog ved Universitetsmuseet i Bergen.

De 29 bautaene rundt den store obelisken representerer de gamle fylkene som Harald Hårfagre samla til et rike. Tanken var at hvert distrikt skulle bidra med stein, men slik ble det ikke. Jansen vil fortelle om steinsortene, hvor steinene kommer fra og menneskene som var involvert i arbeidet med bautaene.

Haugalandsmuseene forskningsarbeid om Haraldsstøtta sin historie har pågått i 10 år. Deres forsknings-  og formidlingsprosjekt om riksmonumentet Haraldsstøtta, skal spore til debatt og refleksjon rundt nasjonsbyggingen fra 1814 og utviklingen av det moderne Norge fram mot Grunnlovsjubileet i 2014.  Les mer om prosjektet på deres nettsider her Haraldsstøtta – “Norges riksmonument mot 2014

Se vårens program for Karmsund folkemuseum på deres nettsider her.