Grunnlovsjubileet og nettstedet Min Stemme

MIn stemme.noMin Stemme.no  lanseres på nytt med utvidet innhold og ressurser

Samtidig med lanseringen av det offisielle programmet for grunnlovsjubileet ble nettstedet «Min stemme» relansert og presentert av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Les hele pressemeldingen til lanseringen  her.  

Til demokratijubileene har Kunnskapsdepartementet sammen med Senter for IKT i utdanningen utviklet nettstedet minstemme.no, et nettsted for læring om demokrati og deltagelse.

Min stemme tilbyr faglige ressurser og oppgaver til bruk i barnehage og skole. Foto, lyd, film, tekst, digitale bildefortellinger, tegneserier, oppgaver og quiz er tilgjengelige for mange temaer. Ressursene er organisert etter barnehagens rammeplan og skolens læreplan, slik at nettstedet og dets innhold ligger nært opp til hverdagen i barnehager og skoler. For skoler er ressursene koblet direkte til kompetansemål, slik at de enkelt kan tas i bruk i klasserommet.

Stortingsbygningen i Oslo. Foto:Stortinget. Stortinget inviterer elever i videregående skole til å delta på Stortingets ungdomsparlament.

Stortingsbygningen i Oslo. Foto:Stortinget. Stortinget inviterer elever i videregående skole til å delta på Stortingets ungdomsparlament.

Aktiviteter og konkurranser

På disse sidene innbys skolene til flere ulike aktviviteter og konkurranser nå i jubileumsåret – En av dem er Stortingets ungdomsparlament 2014:
17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll og elever i videregående skoler inviteres til å delta på Stortingets ungdomsparlament, les mer her!