Søndagsforedrag om Haraldstøtta si betydning på Karmsund folkemuseum 19. januar

Haralstøtta 1901. Foto: Thea Larsen, Karmsund folkemuseums fotosamling, MHB-F.007874

Haralstøtta 1901. Foto: Thea Larsen, Karmsund folkemuseums fotosamling.

Søndag 19. januar kl. 13 – 14: «Haraldstøtta si betydning»

ved Mads Ramstad, direktør ved Haugalandmuseene.

Hva var bakgrunnen for reisinga av Haraldstøtta? Og hvilken rolle har Haraldstøtta hatt for byen Haugesund og Norge? Ramstad loser oss gjennom Haraldstøttas historie.

Haugalandsmuseene forskningsarbeid om Haraldsstøtta sin historie har pågått i 10 år. Deres forsknings-  og formidlingsprosjekt om riksmonumentet Haraldsstøtta, skal spore til debatt og refleksjon rundt nasjonsbyggingen fra 1814 og utviklingen av det moderne Norge fram mot Grunnlovsjubileet i 2014.  Les mer om prosjektet på deres nettsider her Haraldsstøtta – “Norges riksmonument mot 2014

Se vårens program for Karmsund folkemuseum på deres nettsider her.