Programmet for Grunnlovsjubileet i Haugesund er lansert!

Håndkolorerttegning som viser avdukingsseremonien 18. juli 1872. Fra Haugesund byarkiv.

Håndkolorerttegning som viser avdukingsseremonien 18. juli 1872. Fra Haugesund byarkiv.

Den 14 januar, på dagen 200 år siden fredsavtalen i Kiel som gav startskuddet til den norske grunnloven, presenterte Haugesund sitt program for grunnlovsjubileet i Rådhuset.

Som kjent er det 200-årsdagen for Kielfreden og Kiel-traktaten i dag, sier ordfører Petter Steen jr. og er  videre sitert slik i Haugesund avis i artikkelen » Vil feste med hele byen»:

– Grunnlovsjubileet skal ikke være en innoverskuende, nasjonalistisk sak. Grunnloven vår er en internasjonal lov, sier Steen, og fortsetter:

– Vi skal bruke jubileet til å sette fokus på dagens og morgendagens Norge og Haugesund, med erfaringene nasjonen vår har gjort siden 1814

Les Haugesund avis sin artikkel fra 15. januar 2014 om lanseringen av jubileet her.

Nettsider Sven Olsen Åpningen i Haugesund

Komitéleder og varaordfører Sven Olsen, arkivfoto.

Varaordfører og leder av komiteen for feiringen av Grunnlovsjubileet» i Haugesund, Sven Olsen,  informerte om de mange spennende arrangementene som står på programmet i 2014.

Mange aktører er med på å gjøre 2014 til et minnerikt år. Det hele lader opp til hovedarrangementet på riksmonumentet – Haraldshaugen den 7. juni melder Haugesund kommue på sine nettsider der du også finner en oversikt over alle arrangementene i vår.

Det første arrangementet i jubileumsåret starter 18. februar med teaterforestillingen «Stemme-Stine og Gunnar Grunnlov» som fremføres av elever ved Lillesund skole på Festiviteten.

Videre vil prosjektet «Haugesund 2014» vises i Bystyresalen i Haugesund rådhus. Kunstneren Bernhard Østebø har laget videoportretter av 18 Haugesundere som forteller om sine liv, drømmer og håp i 2014.

Kul-Tur med opptog fra Karmsund folkemuseum til Haraldshaugen 7. juni

Markeringen 7. juni: «Ja vi elsker 2014» blir en del av det offisielle nasjonale programmet for Grunnlovsjubileet og stortingspresident Olemic Thommessen vil delta på denne store folkefesten. Det er mange aktører som samarbeider om jubileumsarrangementet 7. juni: Haugalandsmuseene, Haugesund Teater, Haugesund kommune og Haugesund Kultur- og festivalutvikling er med å utvikle programmet.

Det hele begynner med en Kul-Tur:
– Vi inviterer hele byen med på et opptog fra Karmsund folkemuseum til Haraldshaugen, langs en historiske rute. Underveis dukker det opp kunstneriske tablåer. Håpet er at folk bruker god tid på turen denne lørdag formiddagen, sier Monika Bjerke fra Haugesund Teater i Haugesund Avis.

Utganspunktet for denne historiske ruta er Haugalandsmuseene store forskningsarbeid om Haraldsstøtta sin historie.  Deres forsknings-  og formidlingsprosjekt om riksmonumentet Haraldsstøtta, skal spore til debatt og refleksjon rundt nasjonsbyggingen fra 1814 og utviklingen av det moderne Norge fram mot Grunnlovsjubileet i 2014. Prosjektet  Haraldsstøtta – “Norges riksmonument mot 2014″  får også en sentral plass i feiringen på Haugalandet med åpning av utstilling på Karmsund folkemuseum 6. mars.

Haugesunds logo i grunnlovsjubileet