Månedlige arkiver: januar 2014

Nasjon, borgerskap og demokrati 1814 – 1913. Foredrag av Ida Blom på Stavanger Museum 30. januar.

Grunnlovsjubileum - logoI 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen Grunnlov. Torsdag 30. januar kl. 19.00 starter feiringen med foredrag av Ida Blom på Stavanger Museum, Muségata 16. 

Museum Stavanger (MUST) presenterer dette  slik på sine nettsider:

Foredraget har fått tittelen «Nasjon, borgerskap og demokrati 1814 – 1913». Med utgangspunkt i skjebneåret 1814 drøfter foredraget utviklingen fra autoritære fyrstedømmer til demokratiske nasjonalstater, som foregikk fra slutten av 1700-tallet til begynnelsen av 1900-tallet. Hva betød dette for den enkelte borger, og hvor viktig var klasse og kjønn for hvem som fikk rett til å innvirke på offentlige beslutninger?

Internasjonalt perspektiv
Utviklingen i Norge settes inn i et internasjonalt perspektiv. Det viser seg at krig og revolusjon samt graden av demokrati i de enkelte land hadde innflytelse på saken.

Kamp for kvinnestemmeretten
Det pekes også på de litt ulike trekk i mobilisering til kamp for kvinnestemmeretten. Til slutt diskuteres det kort hva diskusjoner om kvinnestemmerett betød for forståelser av det å være mann og det å være kvinne.
Arrangementet er åpent for alle interesserte!

Knud Helliesen holder foredrag om 1814 i regi av Pensjonistuniversitetet, 15. mai, på Sølvberget, Stavanger kulturhus

Knud Helliesen. Foto Rune Nedrebø, Stavanger Aftenblad.

Knud Helliesen. Foto Rune Nedrebø, Stavanger Aftenblad.

Knud Helliesen er pensjonert lektor på 73 år. Han har vært aktiv i politikken og er leder i Stavanger pensjonistuniversitet.

For pensjonistuniversitetet vil han holde foredrag med tema 1814.

Tid og sted: Torsdag 15. mai 2014 kl. 11.00
på Sølvberget, Stavanger kulturhus

Les hele vår-programmet til pensjonistuniversitetet på deres nettsider her

Pensjonistuniversitetet skriver på sine sider at publikum bør følge med på annonsene i Stavanger Aftenblad i forkant av forelesningene for eventuelle endringer av lokale eller annet.

Pensjonistuniversitetet i Stavanger har til formål å være et forum for alle pensjonister uansett alder og andre interesserte over 60 år. Pensjonistuniversitetet skal stimulere eldre/pensjonister til en aktiv tilværelse. Det blir arrangert forelesninger/foredrag, og ekskursjoner/turer.

Det blir utstedt medlemskort som gir gratis adgang til foredragene.

For ikke-medlemmer koster hvert foredrag kr. 80

200 ting det er kult å kunne om Grunnloven

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Malt av Oscar Arnold Wergeland, 1885. Maleriet henger i dag på Stortinget. ©Offentlig eiendom (public domain)

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Malt av Oscar Arnold Wergeland, 1885. Maleriet henger i dag på Stortinget.
©Offentlig eiendom (public domain)

Aftenposten publiserte 10 mai 2014 en artikkel av Halvor Hegtun i A- magasinet med et humoristisk skråblikk på jubileet der han spør: Var det bare en gjeng gamle gubber som skrev grunnloven vår? Og er det sant at de drakk betydelige mengder alkohol?

Her er artige, viktige og nerdete fakta som burde holde for et helt jubileumsår.

Slik lyder de første åtte paragrafer:

§ Vær forberedt!

1. Det blir mye styr.

2. 200-årsjubileet for 17. mai og Grunnloven skal feires overalt.

3. Det blir åpningsfest på Eidsvoll 16. februar.

4. Eidsvollsbygningen skal gjenåpnes.

5. En statue av kong Christian Frederik skal reises foran Stortinget.

6. Det kommer minst 30 nye bøker, hvorav 18 om aktuell grunnlovsforskning og fire biografier.

7. Feiringen skal etter planen øke engasjementet for demokratiet.

8. Det blir dumt å gå rundt i Norge og ikke vite noe om poenget med alt sammen.

Les hele artikkelen «200 ting det er kult å kunne om Grunnloven» i Aftepostens lenke her.

Plakatutstilling og brosjyrer om «1814 Det utrolige året»

Utsnitt av plakatutstillinget. Foto fra Stortingets nettsider.

Utsnitt av plakatutstillingen. Foto fra Stortingets nettsider.

«1814 Det utrolige året» er en plakatutstilling med tilhørende brosjyre, produsert av Stortinget i samarbeid med historieprofessor Øystein Sørensen.

Formålet med utstillingen er å gi en kortfattet og oversiktlig fremstilling av det begivenhetsrike året 1814. Utstillingen er særlig beregnet på skoler og utenriksstasjoner, men er til fri benyttelse for alle. Plakater og brosjyrer er tilgjengelige på norsk, engelsk, fransk og tysk.

Utstillingen sendes ikke rundt men kan lastes ned for utskrift både på vanlig printer og på lokalt trykkeri. Den kan brukes fritt av alle som ønsker å lage en liten utstilling for markering av jubileet.

Se utstilling og brosjyre og last ned fra Stortingets nettsider her.

«1814 The Year of Miracles» is also available in English, French and (soon) German.
See the exhibition in other languages.

Stortinget gir bøker og plakatutstilling til skolene i grunnlovsjubileet

Boken «Mina og Løven» er en del av Stortingets utsendelse til grunnskolene i anledning grunnlovsjubileet. Illustrasjon: Inga H. Sætre

Boken «Mina og Løven» er en del av Stortingets utsendelse til grunnskolene i anledning grunnlovsjubileet.
Illustrasjon: Inga H. Sætre

I anledning grunnlovsjubileet ønsker Stortinget å gi en gave til alle landets grunnskoler og skolebibliotek. Gaven vil sendes ut til skolene i løpet av februar.

«Mina og Løven»  en bok om Stortinget og demokratiet

Boken er Stortingets gave til alle landets førsteklassinger. «Mina og løven» gir en spennende introduksjon til Stortinget og demokratiet på en lettfattelig måte. Sammen med boken vil skolene få et brev med noen ideer om hvordan boken kan brukes.

Bibliotekene i grunnskolen vil i tillegg motta en pakke som inneholder et klassesett av boken, som kan brukes på hele barnetrinnet. Boken kommer på bokmål, nynorsk og samisk. Den er skrevet av Elin Relander Tømte.

Les mer og last ned boka på Stortingets sider her!

Faksimile av Grunnloven av 1814.  Foto: Stortinget

Faksimile av Grunnloven av 1814. Foto: Stortinget

Faksimile av Grunnloven

Stortinget vil også gi en faksimile av Grunnloven av 1814 til bibliotekene i grunnskolen. De skriver på sine sider: Det er viktig å holde Grunnloven i hånden og få en følelse av hva den er. Er det en bok? Forstår jeg hva som står der? Hva betyr det? Hvordan ser den egentlig ut?

Plakatutstilling om » 1814 – det utrolige året»

Stortinget har laget en plakatutstilling om «1814 – Det utrolige året» med tilhørende brosjyrer. Utstillingen er i A3-format og kan enkelt lastes ned og printes ut lokalt herfra. Utstillingen vil være fin å henge opp i klasserom og i bibliotekene.

Når elevene har jobbet med Grunnloven inviteres det til en tegnekonkurranse for småskoletrinnet (1.–4.klasse). Barna blir i dette prosjektet utfordret til å utforme en forside som illustrerer Grunnloven slik de mener den bør se ut.

På grunnlovsjubileets nasjonale nettsider her kan du lese om hva utsendelsen til skolene vil inneholde og om noen av aktivitetene som tilbys skolene i jubileumsåret.

Ytringsfrihet 1814–2014 er årets tema for Fritt Ord-Konkurransen

Ytringsfrihet2_thumbFritt Ord-konkurransen for elever i videregående skole er nå lansert med egen nettside.

Nytt av året er at deltakerne kan levere bidrag i ulike typer sjangre: medieproduksjoner og nettløsninger i tillegg til fagtekster. Konkurransen er åpen for alle elever i videregående skole. Alle som leverer bidrag, er med i konkurransen om pengepremier og studietur.

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Malt av Oscar Arnold Wergeland, 1885. Maleriet henger i dag på Stortinget. ©Offentlig eiendom (public domain)

Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Malt av Oscar Arnold Wergeland, 1885. Maleriet henger i dag på Stortinget.
©Offentlig eiendom (public domain)

Innleveringsfrist er 1. mars i jubileumsåret 2014.

Årets tema er «Ytringsfrihet 1814–2014». Med et slikt tema vil juryen særlig være på utkikk etter svar som ser forbindelser mellom fortid og nåtid. Om man finner ulikheter eller likheter, er opp til prosjektet og den enkelte deltaker.

På nettsiden presenteres årets jury og deres tips til deltakerne. 

Grunnlovsjubileet og nettstedet Min Stemme

MIn stemme.noMin Stemme.no  lanseres på nytt med utvidet innhold og ressurser

Samtidig med lanseringen av det offisielle programmet for grunnlovsjubileet ble nettstedet «Min stemme» relansert og presentert av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Les hele pressemeldingen til lanseringen  her.  

Til demokratijubileene har Kunnskapsdepartementet sammen med Senter for IKT i utdanningen utviklet nettstedet minstemme.no, et nettsted for læring om demokrati og deltagelse.

Min stemme tilbyr faglige ressurser og oppgaver til bruk i barnehage og skole. Foto, lyd, film, tekst, digitale bildefortellinger, tegneserier, oppgaver og quiz er tilgjengelige for mange temaer. Ressursene er organisert etter barnehagens rammeplan og skolens læreplan, slik at nettstedet og dets innhold ligger nært opp til hverdagen i barnehager og skoler. For skoler er ressursene koblet direkte til kompetansemål, slik at de enkelt kan tas i bruk i klasserommet.

Stortingsbygningen i Oslo. Foto:Stortinget. Stortinget inviterer elever i videregående skole til å delta på Stortingets ungdomsparlament.

Stortingsbygningen i Oslo. Foto:Stortinget. Stortinget inviterer elever i videregående skole til å delta på Stortingets ungdomsparlament.

Aktiviteter og konkurranser

På disse sidene innbys skolene til flere ulike aktviviteter og konkurranser nå i jubileumsåret – En av dem er Stortingets ungdomsparlament 2014:
17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll og elever i videregående skoler inviteres til å delta på Stortingets ungdomsparlament, les mer her!