Hå kommune starter sin markering av grunnlovsjubileet under «Veka for gjensidig respekt i Hå kommune» 27. januar – 2. februar 2014.

«Veka for gjensidig respekt i Hå kommune» er en årlig markering i Hå kommune for å rette søkelys på toleranse og gjensidig respekt i historien og nåtiden. Uken avholdes i tilknytning til FNs minnedag for ofrene for Holocaust som er 29. januar. Det avholdes arrangement for barn, ungdom og voksne. I 2014 er hovedtemaet ytringsfrihet i Norge og andre land og markeringen knyttes til Grunnlovsjubileet i Norge.

Programmet byr på arrangementer for ungdom med møter med to av Stavangers fribyforfattere:

  • «Ytringsfridom og kvinner si stilling i samfunnet. Samtale med Stavanger fribyforfatter Elahe Rahronia fra Iran»Dato og klokkeslett: 29.02. kl 09.00-14.00. Arenaer:Ungdomskoler i Hå.
    Dette arrangementet er tatt med som en del av det offsielle nasjonale programmet for grunnlovsjubileet.
  • Chenjeraj Hove fra Zimbabwe, tidligere fribyforfatter i Stavanger. Foto: Icorn.

    Chenjeraj Hove fra Zimbabwe, tidligere fribyforfatter i Stavanger. Foto: Icorn.

    «Ytringsfridom i Norge og på det afrikanske kontinent. Samtale med tidlegare fribyforfattar i Stavanger Chenjeraj Hove fra Zimbabwe.» Dato: 29.02. Arena: Hå kulturtorg Arrangør: Ungdomsrådet i Hå Målgruppe:Ungdom i alderen 14-19 år.

For barn arrangeres  «Det magiske skrinet. Ei fortelling om respekt ved forteljar Nina Næsheim» Dato og klokkeslett: 1.2. kl 12.00-13.00 Arena:Biblioteket på Nærbø

For voksne planlegges en en konsert kalt Sanger for frihet i Uke 5. Arrangør: Hå kulturskule

Utstilling og foredrag på Kunst og kultursenteret Hå gamle prestegard til høsten

18 oktober åpner en utstilling relatert til konstitusjonsjubileet. Utstillingen produseres av Hå gamle prestegard i samarbeid med Nordisk Kunstnarsenter Dale.

Grunnlovsjubileumslogo1Senteret vil også presentere et foredrag til høsten med tittelen  «Fekk institusjonaliseringa av den norske grunnlova i 1814 noko å seia for folk i Hå på 1800-tallet?»

Foredraget vil holdes i tilknytning til lansering av nytt kulturhistorisk bokverk i Hå.

Detaljene i programmet vil bli klart etterhvert. For flere opplysninger om programmet kontakt: Anne Marie Gjølme i Hå kommune ved Etat for opplæring og kultur