Ytringsfrihet og kvinners stilling i samfunnet. Samtale med Stavanger fribyforfatter Elahe Rahronia fra Iran på Ungdomsskoler i Hå, 29. januar 2014

Stavangers nye fribyforfatter Elahe Rahronia fra Iran. Foto: Icorn.

Stavangers nye fribyforfatter Elahe Rahronia fra Iran. Foto: Icorn.

Hå kommune tar opp temaet ytringsfrihet i Grunnlovsjubileet

«Ytringsfridom og kvinner si stilling i samfunnet. Samtale med Stavanger fribyforfatter Elahe Rahronia fra Iran»  arrangeres på Ungdomskoler i Hå, 29. januar  kl 09.00-14.00. i forbindelse med «Veka for gjensidig respekt i Hå kommune».

«Veka for gjensidig respekt i Hå kommune» (27.1.–2.2.) er en årlig markering i Hå kommune for å rette søkelys på toleranse og gjensidig respekt i historien og nåtiden. Uka avholdes i tilknytning til FNs minnedag for ofrene for Holocaust som er 29. januar. Det avholdes arrangementer for barn, ungdom og voksne. I 2014 knyttes markeringen til grunnlovsjubileet med hovedtemaet ytringsfrihet i Norge og andre land.

Grunnlovsjubileumslogo1Som en del av programmet har Hå kommune tatt initiativ til en samtale om ytringsfrihet og kvinners stilling i samfunnet, med Stavangers nye fribyforfatter Elahe Rahronia fra Iran. Arrangementet vil relateres til samfunnsfag, historie og engelsk og gis som tilbud til alle ungdomsskolene i kommunen.

For flere opplysninger kontakt Anne Marie Gjølme, Hå kommune