Les om Elisabeth Edland – ”Totalafholdsagent”, kvinnesakskvinne og målkvinne, hos Statsarkivet i Stavanger

Portrett trolig fra 1898. Foto: Ragnhilda Eriksen, fotografisk atelier, Hamar. Privat eie/Statsarkivet i Stavanger.

Portrett trolig fra 1898. Foto: Ragnhilda Eriksen, fotografisk atelier, Hamar.
Privat eie/Statsarkivet i Stavanger.

Hvem var den unge kvinna frå Mosterøy som engasjerte så mange?

I serien Kvinneliv i Rogaland før 1913 der ti ulike kvinner i Rogaland presenteres i Stemmerettsåret, har Lisabeth Risa fra Statsarkivet i Rogaland skrevet en fyldig artikkel om Elisabeth Edland (1869 – 1901) fra Rennesøy i Rogaland. 

Hun døde bare 32 år gammel i 1901 men har satt  tydelige spor etter seg både når det gjelder kvinnesak, stemmerett, avhold, målsak og skogplanting.

Er bautaen over Elisabeth Edland det første, store minnesmerket i Norden over en kvinne? spørres det i artikkelen:

«Då bautaen på grava til Elisabeth Edland vart avduka i 1903, skal denne ha vore den første store minnesteinen i Norden som vart reist for å heidra ei kvinne. Bautaen var resultat av ein nasjonal innsamlingsaksjon i regi av DNT. Både bautaen og relieffet vitnar om at Elisabeth må ha vore ei uvanleg kvinne. Dette vert og stadfesta av dokumentasjonen frå gravferda i 1901 og frå avdukinga av bautaen i 1903.

Les mer på Statsarkivets sider her.