Kulturkveld med foredrag om Elisabeth Edland på Kulturbruket på Bru, 6. desember

Foto av Elisabeth Edland

Foto av Elisabeth Edland

Hos Kulturbruk 44/4 arrangeres foredrag av historikar Eva Jakobsson fredag 06.12.13, kl 19.00.

Foredraget skal handle om Elisabeth Edland fra Mosterøy.  Hun døde bare 32 år gammel i 1901 men har satt  tydelege spor etter seg både når det gjelder kvinnesak, stemmerett, avhold, målsak og skogplanting.

Eva Jacobsson. Foto: Universitetet i Stavanger

Eva Jacobsson. Foto: Universitetet i Stavanger

Historiker Eva Jakobsson har lest tekster og annen dokumentasjon på nytt og vil presentere sin forståelse av en uvanlig kvinne.

Kulturbruk 44/4 og Magnus Bru ønsker alle velkommen til denne kvelden med
–  Drøs og munngodt, rom for spørsmål
–  Musikk – henta fra minnemarkeringene landet rundt den 16. april 1902.

Entre kr. 100,-. Gratis for barn og unge.

Arrangementet er et samarbeid mellom
Rennesøy Historielag og Kulturbruk 44/4.