Grunnlovens fundamentale verdier – hvordan står de i dag? Foredrag av Tom Hetland på Arkeologisk Museum i Stavanger, 14. mai 2014

Tom Hetland foredrag Vitenskapsakadmeiet

Politisk kommentator i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland
Foto: Stavanger Aftenblad

Foredraget holdes av tidligere sjefsredaktør Tom Hetland, Stavanger Aftenblad

Fordraget har tittelen : Grunnlovens fundamentale verdier – hvordan står de i dag?

og holdes onsdag 14. mai
Arkeologisk museum kl 19.00

Vitenskapsaksakademiet er også medarrangør av  Nils Bru-seminaret på Rennesøy 26.-27. september.

Vitenskapsakademiet i Stavanger

Se nettsider for fullt program for Vitenskapsakademiet for våren 2014.

Kontakt i Vitenskapsakademiet er Ivar Langen