Månedlige arkiver: desember 2013

Fortellerforestilling om respekt på biblioteket på Nærbø, 1. februar 2014

Forteller Nina Næsheim. Foto: Privat.

Forteller Nina Næsheim. Foto: Privat.

Forteller Nina Næsheim presenterer  «Det magiske skrinet. Ei fortelling om respekt» på biblioteket på Nærbø

Dato og klokkeslett: 1.2. kl 12.00-13.00
Adresse:Dalvn. 21, 4365 Nærbø

Arrangør: Hå folkebibliotek

Målgruppe: Barn fra 3 år

Arrangementet Inngår i «Veka for gjensidig respekt i Hå kommune». I 2014 er hovedtemaet ytringsfrihet i Norge og andre land og markeringen knyttes til Grunnlovsjubileet i Norge.

For flere opplysninger kontakt Anne Marie Gjølme i Hå kommune

Hå kommune starter sin markering av grunnlovsjubileet under «Veka for gjensidig respekt i Hå kommune» 27. januar – 2. februar 2014.

«Veka for gjensidig respekt i Hå kommune» er en årlig markering i Hå kommune for å rette søkelys på toleranse og gjensidig respekt i historien og nåtiden. Uken avholdes i tilknytning til FNs minnedag for ofrene for Holocaust som er 29. januar. Det avholdes arrangement for barn, ungdom og voksne. I 2014 er hovedtemaet ytringsfrihet i Norge og andre land og markeringen knyttes til Grunnlovsjubileet i Norge.

Programmet byr på arrangementer for ungdom med møter med to av Stavangers fribyforfattere:

  • «Ytringsfridom og kvinner si stilling i samfunnet. Samtale med Stavanger fribyforfatter Elahe Rahronia fra Iran»Dato og klokkeslett: 29.02. kl 09.00-14.00. Arenaer:Ungdomskoler i Hå.
    Dette arrangementet er tatt med som en del av det offsielle nasjonale programmet for grunnlovsjubileet.
  • Chenjeraj Hove fra Zimbabwe, tidligere fribyforfatter i Stavanger. Foto: Icorn.

    Chenjeraj Hove fra Zimbabwe, tidligere fribyforfatter i Stavanger. Foto: Icorn.

    «Ytringsfridom i Norge og på det afrikanske kontinent. Samtale med tidlegare fribyforfattar i Stavanger Chenjeraj Hove fra Zimbabwe.» Dato: 29.02. Arena: Hå kulturtorg Arrangør: Ungdomsrådet i Hå Målgruppe:Ungdom i alderen 14-19 år.

For barn arrangeres  «Det magiske skrinet. Ei fortelling om respekt ved forteljar Nina Næsheim» Dato og klokkeslett: 1.2. kl 12.00-13.00 Arena:Biblioteket på Nærbø

For voksne planlegges en en konsert kalt Sanger for frihet i Uke 5. Arrangør: Hå kulturskule

Utstilling og foredrag på Kunst og kultursenteret Hå gamle prestegard til høsten

18 oktober åpner en utstilling relatert til konstitusjonsjubileet. Utstillingen produseres av Hå gamle prestegard i samarbeid med Nordisk Kunstnarsenter Dale.

Grunnlovsjubileumslogo1Senteret vil også presentere et foredrag til høsten med tittelen  «Fekk institusjonaliseringa av den norske grunnlova i 1814 noko å seia for folk i Hå på 1800-tallet?»

Foredraget vil holdes i tilknytning til lansering av nytt kulturhistorisk bokverk i Hå.

Detaljene i programmet vil bli klart etterhvert. For flere opplysninger om programmet kontakt: Anne Marie Gjølme i Hå kommune ved Etat for opplæring og kultur

Ytringsfrihet og kvinners stilling i samfunnet. Samtale med Stavanger fribyforfatter Elahe Rahronia fra Iran på Ungdomsskoler i Hå, 29. januar 2014

Stavangers nye fribyforfatter Elahe Rahronia fra Iran. Foto: Icorn.

Stavangers nye fribyforfatter Elahe Rahronia fra Iran. Foto: Icorn.

Hå kommune tar opp temaet ytringsfrihet i Grunnlovsjubileet

«Ytringsfridom og kvinner si stilling i samfunnet. Samtale med Stavanger fribyforfatter Elahe Rahronia fra Iran»  arrangeres på Ungdomskoler i Hå, 29. januar  kl 09.00-14.00. i forbindelse med «Veka for gjensidig respekt i Hå kommune».

«Veka for gjensidig respekt i Hå kommune» (27.1.–2.2.) er en årlig markering i Hå kommune for å rette søkelys på toleranse og gjensidig respekt i historien og nåtiden. Uka avholdes i tilknytning til FNs minnedag for ofrene for Holocaust som er 29. januar. Det avholdes arrangementer for barn, ungdom og voksne. I 2014 knyttes markeringen til grunnlovsjubileet med hovedtemaet ytringsfrihet i Norge og andre land.

Grunnlovsjubileumslogo1Som en del av programmet har Hå kommune tatt initiativ til en samtale om ytringsfrihet og kvinners stilling i samfunnet, med Stavangers nye fribyforfatter Elahe Rahronia fra Iran. Arrangementet vil relateres til samfunnsfag, historie og engelsk og gis som tilbud til alle ungdomsskolene i kommunen.

For flere opplysninger kontakt Anne Marie Gjølme, Hå kommune

Foredrag om 1814 og skilsmissen mellom Norge og Danmark på Arkeologisk Museum i Stavanger, 16. januar

Vitenskapsakademiet i StavangerI anledning grunnlovsjubileet arrangerer Vitenskapsakademiet i Stavanger to åpne møter våren 2014:

Første møte er torsdag 16. januar på Arkeologisk museum
kl 19.00

Postdoc Rasmus Glenthøj, fra Syddansk Universitet holder foredraget ” 1814- krig, nederlag, frihed”

Om foredraget:

Efter ufrivilligt at være blevet kastet ind i Napoleonskrigenes malmstrøm med Københavns Bombardement i 1807 blev Danmark og Norge efter stormagternes vilje skilt fra hinanden i 1814. Foredraget vil fortælle om hvad der ledte til det katastrofale nederlag i 1814 og hvordan krigen påvirkede alle sider af samfundet i den dansk-norske stat. Det vil blive forklaret hvordan bruddet påvirkede de to lande, hvis kulturer, identiteter og eliter var fundmentalt formet af mere end 400-år i et fællesskab. Vi vil finde ud af hvad det betød at være norsk og dansk før og efter 1814 – og hvordan de stadig stærke bånd på tværs af Skagerrak fortsat var med til at forme den nationale identitet i begge lande. Skilsmissen mellem Danmark og Norge betød i begge lande et afgørende skridt på vejen bort fra 1700-tallets statspatriotisme og hen imod 1800-tallets nationalisme.

Arrangementet holdes i samarbeid med forum for historie, kultur og samfunn.

Neste  foredrag i anledning Grunnlovsjubileet holdes av tidligere sjefsredaktør Tom Hetland, Stavanger Aftenblad

Fordraget har tittelen : Grunnlovens fundamentale verdier – hvordan står de i dag?

og holdes onsdag 14. mai
Arkeologisk museum kl 19.00

Vitenskapsaksakademiet er også medarrangør av  Nils Bru-seminaret på Rennesøy 26.-27. september.

Se nettsider for fullt program for Vitenskapsakademiet for våren 2014.

Kontakt i Vitenskapsakademiet er Ivar Langen

Les om Elisabeth Edland – ”Totalafholdsagent”, kvinnesakskvinne og målkvinne, hos Statsarkivet i Stavanger

Portrett trolig fra 1898. Foto: Ragnhilda Eriksen, fotografisk atelier, Hamar. Privat eie/Statsarkivet i Stavanger.

Portrett trolig fra 1898. Foto: Ragnhilda Eriksen, fotografisk atelier, Hamar.
Privat eie/Statsarkivet i Stavanger.

Hvem var den unge kvinna frå Mosterøy som engasjerte så mange?

I serien Kvinneliv i Rogaland før 1913 der ti ulike kvinner i Rogaland presenteres i Stemmerettsåret, har Lisabeth Risa fra Statsarkivet i Rogaland skrevet en fyldig artikkel om Elisabeth Edland (1869 – 1901) fra Rennesøy i Rogaland. 

Hun døde bare 32 år gammel i 1901 men har satt  tydelige spor etter seg både når det gjelder kvinnesak, stemmerett, avhold, målsak og skogplanting.

Er bautaen over Elisabeth Edland det første, store minnesmerket i Norden over en kvinne? spørres det i artikkelen:

«Då bautaen på grava til Elisabeth Edland vart avduka i 1903, skal denne ha vore den første store minnesteinen i Norden som vart reist for å heidra ei kvinne. Bautaen var resultat av ein nasjonal innsamlingsaksjon i regi av DNT. Både bautaen og relieffet vitnar om at Elisabeth må ha vore ei uvanleg kvinne. Dette vert og stadfesta av dokumentasjonen frå gravferda i 1901 og frå avdukinga av bautaen i 1903.

Les mer på Statsarkivets sider her.

Kulturkveld med foredrag om Elisabeth Edland på Kulturbruket på Bru, 6. desember

Foto av Elisabeth Edland

Foto av Elisabeth Edland

Hos Kulturbruk 44/4 arrangeres foredrag av historikar Eva Jakobsson fredag 06.12.13, kl 19.00.

Foredraget skal handle om Elisabeth Edland fra Mosterøy.  Hun døde bare 32 år gammel i 1901 men har satt  tydelege spor etter seg både når det gjelder kvinnesak, stemmerett, avhold, målsak og skogplanting.

Eva Jacobsson. Foto: Universitetet i Stavanger

Eva Jacobsson. Foto: Universitetet i Stavanger

Historiker Eva Jakobsson har lest tekster og annen dokumentasjon på nytt og vil presentere sin forståelse av en uvanlig kvinne.

Kulturbruk 44/4 og Magnus Bru ønsker alle velkommen til denne kvelden med
–  Drøs og munngodt, rom for spørsmål
–  Musikk – henta fra minnemarkeringene landet rundt den 16. april 1902.

Entre kr. 100,-. Gratis for barn og unge.

Arrangementet er et samarbeid mellom
Rennesøy Historielag og Kulturbruk 44/4.

Grunnlovens fundamentale verdier – hvordan står de i dag? Foredrag av Tom Hetland på Arkeologisk Museum i Stavanger, 14. mai 2014

Tom Hetland foredrag Vitenskapsakadmeiet

Politisk kommentator i Stavanger Aftenblad, Tom Hetland
Foto: Stavanger Aftenblad

Foredraget holdes av tidligere sjefsredaktør Tom Hetland, Stavanger Aftenblad

Fordraget har tittelen : Grunnlovens fundamentale verdier – hvordan står de i dag?

og holdes onsdag 14. mai
Arkeologisk museum kl 19.00

Vitenskapsaksakademiet er også medarrangør av  Nils Bru-seminaret på Rennesøy 26.-27. september.

Vitenskapsakademiet i Stavanger

Se nettsider for fullt program for Vitenskapsakademiet for våren 2014.

Kontakt i Vitenskapsakademiet er Ivar Langen