Bli med på konkurransen TIDSSPEIL – for alle barne- og ungdomsskoleelever!

Tidsspeil_bli_med

 I 2014 feires grunnlovsjubileet i Norge. Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) inviterer i den anledning alle barne- og ungdomsskoler i landet til konkurransen Tidsspeil.

Oppgaven er å beskrive livet i Norge enten fra nåtidens perspektiv – hvordan kan vi beskrive det liv vi lever i år 2014, eller med blikk på fremtiden – hvordan tror vi livet vil være i 2214? Deltakerne kan velge perspektiv, og konkurransen er derfor inndelt i to klasser, nåtid og fremtid.

I konkurranseinvitasjonen som kan lastes ned som pdf her, beskrives opplegget for konkurransen nærmere: 

Deltakelsen kan integreres i grunnlovsfeiringen på en kreativ, fordypende og reflekterende måte. Til inspirasjon og hjelp vil lærerne få pedagogiske tips og nyttige lenker. Det er naturlig at arbeidet på skolen innledes med å reflektere over hvordan livet var i Norge rundt i 1814.

Barna/ungdommene arbeider fram sin egen personlige beskrivelse av Norge i 2014 eller Norge i 2214. Konkurransebidraget kan gjerne inneholde flere kunstneriske elementer, og det må kunne dokumenteres og leveres digitalt ved bilde/film og/eller lyd. Det vil bli gitt veiledning i hvordan dette skal foregå.

Grunnlovsjubileumslogo1

Flotte premier i samarbeid med TV2

Hvem kan delta
Alle barne- og ungdomsskoler kan delta. Arbeidet bør gjøres i grupper, og bidraget kan sendes fra en hel skole, et trinn, en klasse eller fra en mindre gruppe.

Innleveringsfrist er fredag 4. april 2014.

Påmeldingsfrist: : Løpende påmelding til SEF innen 15. februar 2014. Spørsmål i forbindelse med konkurransen kan rettes til kontor@sef.no, tlf. 24 14 11 90.

Se samarbeidsforum for estetiske fag sine nettsider her