Karmøy i et nytt århundre og kvinners inntog i politikken, foredrag på Nordvegen historiesenter på Avaldsnes 26. november

stemmerettsjubileet_gina_550KARMØY I ET NYTT ÅRHUNDRE 1900 – 1940
Foredrag av historiker Frode Fyllingsnes

Tirsdag 26. november kl. 19.00 på Nordvegen historiesenter på Avaldsnes
Åpent for alle interesserte og fri adgang.

Fyllingsnes vil i dette foredraget ta for seg to emner som er spesielle for første del av 1900:

  • Kommunestrukturen i Karmøy
  • Kvinners deltakelse i politikken

Last ned invitasjonen her og les fullstendig presentasjon av foredraget her

Etter innføringen av formannskapslovene i 1837 fikk Karmøy 3 kommuner. I 1909 var tallet økt til 7. Hvis alle løsrivingsforsøk hadde vært vellykket, ville Karmøy midt i 1920-åra hatt 10 kommuner. I foredraget vil Fyllingsnes se på denne utviklingen, med spesiell vekt på de potensielle kommunene det ikke ble noe av.

I 2013 feirer vi 100-års jubileet for den kvinnelige stemmeretten. Siste del av foredraget vil belyse Karmøy-kvinnenes inntog i politikken. I hvilken grad avga de stemmer ved kommune- og stortingsvalg? Når kom kvinnene med i det politiske arbeidet, og innen hvilke sektorer? Hvem var pionerene på dette området?

Frode Fyllingsnes. Foto fra Karmøy kommune.

Frode Fyllingsnes. Foto fra Karmøy kommune.

Frode Fyllingsnes (f. 1958) bor i Stavanger og tok hovedfag i historie ved Universitetet i Oslo i 1988. Han er i dag frilanser og skriver hovedsakelig bygdebøker. Han har bl.a. skrevet Karmøys historie bind 2 (middelalderen) og bind 3 (fra reformasjonen til 1800).

Les mer om Stemmerettsjubileet i Karmøy her