Grunnlovsjubileet – offisielt program i 2014. Til aktuelle arrangører: Søknadsfrist for medvirkning er 8. november!

Grunnlovsjubileumslogo1Viktig melding til aktuelle arrangører i Rogaland: Send søknad NÅ denne uken innen fredag 8. novbember om du vil bidra i offisielt program for Grunnlovsjubileet i 2014

Prosjektleder i Rogaland fylkeskommune har nettopp fått følgende informasjon fra sekretariatet for Grunnlovsjubileet:

Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum vil behandle nye søknader om medvirkning i offisielt program i november 2013. Vi ber om at nye søknader om medvirkning i offisielt program sendes sekretariatet for grunnlovsjubileet snarest mulig og senest innen 8. november.

Her følger informasjonsskrivet fra sekretariatet med alle detaljer om hvordan innsending av søknad skal gjøres og hva slags informasjon som er nødvendig.

I skrivet informeres også om bruk av jubileumsprofilen – logo, bilder mm.

Kontaktperson for spørsmål om søknad og deltagelse i det offisielle programmet  og synliggjøring på den nasjonale kalenderen er  Vilde Bolstad, Tlf: +47 2331 2019,  i sekretarietet for Grunnlovsjubileet på Stortinget. Hun har også ansvaret for tilrettelegging av den digitale arrangementskalenderen

For kontaktinformasjon til sekretariatet og andre kontaktpersoner for grunnlovsjubileet, se grunnlovsjubileets nettsider

Etter fristen 8. november kan detaljer ettersendes

Sekretariatet er klar over at dette er en kort frist for mange arrangører. Vilde Bolstad opplyser om at alle detaljer ikke trenger å være på plass i søknaden 8 november– dette kan evt. ettersendes (Illustrasjonsbilde(r) for det planlaget tiltaket må sendes sekretariatet senest 22. november for å komme med i det trykkede programdokumentet.)

Vilde Bolstad har også informert om at sekretariatet nå ser på muligheten for også å kunne vurdere nye søknader på nyåret, ettersom en god del arrangementer som er varslet i siste halvdel av 2014 foreløpig ikke har kommet i mål med planleggingen. Men så langt det er mulig vil de ha søknader inn i denne  runden .

Jubileumskalender oppdateres løpende

Jubileumskalenderen på nettsidene deres vil imidlertid oppdateres fortløpende gjennom 2014, og her vil vi det bli lagt ut  informasjon om «ikke-offisielle» arrangementer. Sekratarietet vil altså markedsføre både offisielle og lokale arrangementer på nettsiden, og i sosiale medier.  Vilde Bolstad understreker at  de setter stor pris på engasjementet for jubileet landet rundt og vil bidra til å profilere alle de gode arrangementene så godt de kan.

Haraldsstøtta anno 2013.  Hvilket riksmonument ville vi ha bygget i dag? Foto: Karmsund folkemuseum

Haraldsstøtta anno 2013. Hvilket riksmonument ville vi ha bygget i dag? Foto: Karmsund folkemuseum

Demokratijubileene i Rogaland

Demokratijubileene i Rogaland og sekretariatet i fylkeskommunene ved prosjektleder Borgfrid Møen, Tlf.: 51516960, kan selvsagt også kontaktes for råd i denne søkerunden og for hjelp til å synliggjøre og formidle program.

Sammen vil vi synliggjøre Rogalands og de enkelte kommunene og arrangørenes  bidrag i Grunnlovsjubileet best mulig både nasjonalt og lokalt.

Haugesund har med prosjektet om Haraldsstøtta i Haugesund allerede fått plass på det offisielle nasjonale programmet:   ”Norges riksmonument mot 2014” er et forskning- og formidlingsprosjekt om riksmonumentet Haraldstøtta som allerede startet opp med konferansen Monumenter, minner og myter i forrige uke.

Her er det bare å la seg inspirere av Haugesund og Haugalansmuseenes flotte innsats til Grunnlovsjubileet og følge opp med flere gode bidrag!