Seminar om «Religion og nasjon 1814 – 2014» på Litteraturhuset i Oslo 2. desember

Grunnlovsjubileumslogo1Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) inviterer til seminar der tema er religionen og kirken sin rolle i 1814 og hvordan denne delen av 1814 historien vil bli minnet og feiret i Grunnlovsjubileet 2014.

Forskningsprosjektet Grunnloven som symbol:
Prosjektleder fra Rogaland fylkeskommune deltok i vår på konferansen «Forskerne møter feirerne» på Eidsvoll også arrangert av Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) sammmen med forskningsrådet og en del av forskningsprosjektet Grunnloven som symbol. Se rapport/ bildereferat fra denne tidligere konferansen her.

Stavanger Domkrike var valgkirke i 1814.

Stavanger Domkirke var valgkirke i 1814.

Religion og nasjon i Norge i 1814 og i dag:
Temaet for seminaret 2. desember er forholdet mellom religion og nasjon i Norge i 1814 og i dag.  I 1814 hadde Den norske kirken et hegemoni på det religiøse området og var også den dominerende politiske arenaen for mange av de forberedene hendelser fram mot riksforsamlinga på Eidsvoll (nominering av valmenn, avlegging av ed, gudstjenestemarkeringer).  I Grunnlovsjubileet skal disse hendelsene minnes og markeres og Den norske kirken vil også være rammen for flere markeringer. Men det skjer i et samfunn med økende religiøst mangfold og der den norske kirken er majoritetskirke, men ikke lenger statskirke.

Dette er et godt tidspunkt både for å se bakover og framover, sier KIFO på sine nettsider.

Foredragene på seminaret bygger på forsking fra Forskingsrådet sitt program for grunnlovsforsking og på Riksarkivet sitt arbeid i forhold til grunnlovsjubileet 2014.

Seminaret er åpent for alle og særlig aktuelt for lokale og nasjonale jubileumsarrangørar, presse/media, forskere og studenter

Seminaret er gratis med obligatorisk påmelding og påmeldingsfrist 15. november

Seminaret holdes på Litteraturhuset i Oslo, mandag 2. desember kl. 09.30 – 15.30

For fullt program og påmelding se KIFOs nettsider her.