Månedlige arkiver: november 2013

Min familie i historien – historiekonkurranse for skoleelever

HIFO_konkElever i ungdomsskolen og videregående skole inviteres til å feire grunnlovsjubileet ved å delta i Den norske historiske forening (HIFO) sin  historiekonkurranse «Min familie i historien / Min familie og arven etter 1814»: 

Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen deres? Eller har du tenkt over hvordan det var å vokse opp i et samfunn der de materielle kårene var mye dårligere enn i dag? Kanskje har du foreldre eller besteforeldre som har opplevd krig eller store omveltninger i Norge eller i andre land?

I denne historiekonkurransen er det slike forhold du skal studere. Utgangspunktet er deg selv, din egen familie eller en annen person som står deg nær, men faget er historie – det vil si at du må studere noe fra fortiden – fjern eller nær. Konkurransebidraget ditt kan også omhandle en person som har spilt en rolle i arbeidet for frihet, demokrati eller selvstendighet.

I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Den la grunnlaget for at Norge kunne utvikle seg til en fri, selvstendig og demokratisk stat. Dette skal feires i hele landet. I forbindelse med grunnlovsjubileet 1814–2014, inviterer HIFO elever i ungdomsskolen og videregående til å være med i historiekonkurransen «Min familie og arven etter 1814 – Frihet, demokrati og selvstendighet».

De beste bidragene vil bli premiert og alle deltakere får diplom.

Les mer om konkurransen på HIFOs sider her 

 

Bli med på konkurransen TIDSSPEIL – for alle barne- og ungdomsskoleelever!

Tidsspeil_bli_med

 I 2014 feires grunnlovsjubileet i Norge. Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF) inviterer i den anledning alle barne- og ungdomsskoler i landet til konkurransen Tidsspeil.

Oppgaven er å beskrive livet i Norge enten fra nåtidens perspektiv – hvordan kan vi beskrive det liv vi lever i år 2014, eller med blikk på fremtiden – hvordan tror vi livet vil være i 2214? Deltakerne kan velge perspektiv, og konkurransen er derfor inndelt i to klasser, nåtid og fremtid.

I konkurranseinvitasjonen som kan lastes ned som pdf her, beskrives opplegget for konkurransen nærmere: 

Deltakelsen kan integreres i grunnlovsfeiringen på en kreativ, fordypende og reflekterende måte. Til inspirasjon og hjelp vil lærerne få pedagogiske tips og nyttige lenker. Det er naturlig at arbeidet på skolen innledes med å reflektere over hvordan livet var i Norge rundt i 1814.

Barna/ungdommene arbeider fram sin egen personlige beskrivelse av Norge i 2014 eller Norge i 2214. Konkurransebidraget kan gjerne inneholde flere kunstneriske elementer, og det må kunne dokumenteres og leveres digitalt ved bilde/film og/eller lyd. Det vil bli gitt veiledning i hvordan dette skal foregå.

Grunnlovsjubileumslogo1

Flotte premier i samarbeid med TV2

Hvem kan delta
Alle barne- og ungdomsskoler kan delta. Arbeidet bør gjøres i grupper, og bidraget kan sendes fra en hel skole, et trinn, en klasse eller fra en mindre gruppe.

Innleveringsfrist er fredag 4. april 2014.

Påmeldingsfrist: : Løpende påmelding til SEF innen 15. februar 2014. Spørsmål i forbindelse med konkurransen kan rettes til kontor@sef.no, tlf. 24 14 11 90.

Se samarbeidsforum for estetiske fag sine nettsider her


Your participation in the Norwegian democracy, på Rosenkilde-huset i Stavanger, 26. november

Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Næringsforeningen i Stavanger-regionen ønsker velkommen til tredje møte i serien «Din deltagelse i det norske demokratiet» med frivillig arbeid som tema. 

Arrangementet er rettet mot de mange nyinnflyttere fra andre land i regionen og holdes på engelsk. Slik presenter Næringsforeningen arrangementet på sine “New in Rogaland” – sider:

Your participation in the Norwegian democracy

The strength of the Norwegian society is built on equal rights and participation in the community. Most cultural activities and sports teams are organized by volunteers. This evening is all about “FRIVILLIGHET” (volunteering) and the excellent opportunities for you to participate in your local community.

Program:

18.30 Registration and networking

19.00 Welcome by Stavanger Kommune, Rogaland Fylke and Stavanger Chamber

19.05 Democracy and values of involvement in local activities by Ulf Rosenberg, 40 years active player and organizer in local banding

19.30 How to get involved in the local community as a newcomer? Examples by

– Stavanger Turistforening
– Stavanger Badminton
– Italian Society
– Stavanger Rugby Klubb
– Stavanger Chess
– Frivillighetssentralene
– Amnesty International

20 – 21.00 Workshop and networking

Representatives from all the organizations above will be present to tell you more about their activities and how you can get involved. Do not miss this opportunity to get your voice heard and learn how your contribution is neede in local community.

For more information, please contact Inger Tone Ødegård, odegard@stavanger-chamber.no

Meeting information

Date: Tuesday 11/26/2013 Kl. 19:00 – 21:00
Location: Rosenkildehuset, Stavanger
Registration deadline: 11/25/2013 Kl. 12:00

———————————————————-

Arrangementet  er en del av en møteserie i anledning Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet der temaet er det norske demokratiet;  frihet, likeverd og hvordan alles stemme kan bli hørt.

Leder for denne satsingen er Inger Tone Ødegård, strategidirektør i Næringsforeningen.

Samarbeidspartnere for møteserien med tittelen “You’re participation in the Norwegian Democracy” er Stavanger kommune og fylkeskomiteen for Demokratijubileene i Rogaland.

Karmøy i et nytt århundre og kvinners inntog i politikken, foredrag på Nordvegen historiesenter på Avaldsnes 26. november

stemmerettsjubileet_gina_550KARMØY I ET NYTT ÅRHUNDRE 1900 – 1940
Foredrag av historiker Frode Fyllingsnes

Tirsdag 26. november kl. 19.00 på Nordvegen historiesenter på Avaldsnes
Åpent for alle interesserte og fri adgang.

Fyllingsnes vil i dette foredraget ta for seg to emner som er spesielle for første del av 1900:

  • Kommunestrukturen i Karmøy
  • Kvinners deltakelse i politikken

Last ned invitasjonen her og les fullstendig presentasjon av foredraget her

Etter innføringen av formannskapslovene i 1837 fikk Karmøy 3 kommuner. I 1909 var tallet økt til 7. Hvis alle løsrivingsforsøk hadde vært vellykket, ville Karmøy midt i 1920-åra hatt 10 kommuner. I foredraget vil Fyllingsnes se på denne utviklingen, med spesiell vekt på de potensielle kommunene det ikke ble noe av.

I 2013 feirer vi 100-års jubileet for den kvinnelige stemmeretten. Siste del av foredraget vil belyse Karmøy-kvinnenes inntog i politikken. I hvilken grad avga de stemmer ved kommune- og stortingsvalg? Når kom kvinnene med i det politiske arbeidet, og innen hvilke sektorer? Hvem var pionerene på dette området?

Frode Fyllingsnes. Foto fra Karmøy kommune.

Frode Fyllingsnes. Foto fra Karmøy kommune.

Frode Fyllingsnes (f. 1958) bor i Stavanger og tok hovedfag i historie ved Universitetet i Oslo i 1988. Han er i dag frilanser og skriver hovedsakelig bygdebøker. Han har bl.a. skrevet Karmøys historie bind 2 (middelalderen) og bind 3 (fra reformasjonen til 1800).

Les mer om Stemmerettsjubileet i Karmøy her

Utstillinga «Mitt Ryfylke» åpner 13. november i Nesasjøhuset på Sand

Foto Lise Bjelland/ Ryfylkemuseet.

Foto Lise Bjelland/ Ryfylkemuseet.

«Mitt Ryfylke er ei utstilling som fortel om Ryfylke, om jorda, havet og livet, om industrialisering, kraftproduksjon og innvandring, om Ryfylke i fortid, nåtid og framtid, og som inviterer til refleksjon om framtida for regionen.»

Dette sier Ryfylkemuseet på sine hjemmesider der de inviterer til åpningsarrangement 13. november der  følgende står på programmet fra kl. 19.00:

  • Bidrag frå skrivekonkurransen for 8.klassingar, om Ryfylke
  • Revyinnslag frå revyen «Lengta heim», Suldal Ungdomslag
  • «Ryfylke for dummies». Det alle bør vita om Ryfylke, får du vita i miniforedrag.
  • Kaffi og «noko attåt», frå Ryfylke.

Utstillinga blir produsert med støtte fra Ryfylkefondet og Suldal kommune

Les mer på Ryfylkemuseets egne sider her.

Stemmerett for kvinner – tilgang og bruk i Ryfylke 1909-1915

Illustrasjon fra Trygve Brandals artikkel på Digitalt fortalt.

Illustrasjon fra Trygve Brandals artikkel på Digitalt fortalt.

Førstekonservator Trygve Brandal ved Ryfylkemuseet har undersøkt om og i hvilken grad kvinnene i kommunene i Ryfylke brukte stemmeretten ved stortingsvalgene i 1909, 1912 og 1915. 

Artikkelen er publisert på nettsida til Digtalt fortalt og her skriver han også om utviklingen av stemmerett for kvinner frem til det første stortingsvalg med allmenn stemmerett i 1915:

«I 2013 feirar vi at det er 100 år sidan kvinnene fekk full stemmerett i Norge, på lik line med menn. Norske statsborgarar over 25 år hadde då rett til å stemma ved både kommune- og stortingsval. Mennene hadde hatt avgrensa stemmerett sidan 1814 og full stemmerett sidan 1898.

Kvinnene hadde brukt 12 år på å gå den same vegen. Det var i 1901 kvinner for første gong fekk ta del i eit politisk val her i landet. Ved kommunevalet det året fekk kvinner som betalte skatt over ein viss sum, eller som var gift med ein mann som betalte slik skatt, røysterett. Slik var det også ved dei to neste kommunevala, i 1904 og 1907. Ved det neste kommunevalet, i 1910, var skattekravet fjerna. Då hadde alle kvinner over 25 år full stemmerett.

Dei såg strengare på det ved stortingsval. Her fekk kvinnene avgrensa stemmerett i 1907, etter dei same reglane som galdt for kommuneval. Dette vart praktisert ved stortingsvala i 1909 og 1912. Og så vedtok Stortinget allmenn stemmerett for kvinner i 1913, den 11. juni, og dette kunne først gong praktiserast ved stortingsvalet i 1915.»

Valgdeltagelsen blandt kvinnene ved det første Stortingsvalg med allmenn stemmerett i 1915 var lav i Ryfylke:

Brandal finner at ved stortingsvalget i 1915, der alle kvinner over  25 år stemmerett hadde stemmerett, så benyttet ikke den nye velgergruppen seg av retten sin i særlig grad. Valgdeltagelsen blandt kvinnene i Ryfylke lå 30-40 % under mennene de fleste steder.

Brandal oppsummerer slik: «Vi feirar 100-års jubileet for full stemmerett for kvinner i år. Men ein ting er å få stemmerett, ein annan å ta han i bruk. Her har vi sett at mange kvinner i Ryfylke heldt seg heime på valdagen ved dei første stortingsvala med kvinneleg stemmerett, og at valdeltakinga blant kvinner då var klart lågare enn blant mennene. Slik var hovudmønsteret lenge framover, men skilnaden vart gradvis mindre og mindre. I 1989 var valdeltakinga for kvinner høgare enn for menn, og sidan den tid har kvinnene delteke litt meir i stortingsval i Norge enn mennene.»

Les mer på Digitalt fortalt her. 

Ryfylkemuseet er regionmuseum for kommunene Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy.

Følg Ryfylkemuseet i Demokratijubileene på Facebook  og på  deres egne nettsider her.

Grunnlovsjubileet – offisielt program i 2014. Til aktuelle arrangører: Søknadsfrist for medvirkning er 8. november!

Grunnlovsjubileumslogo1Viktig melding til aktuelle arrangører i Rogaland: Send søknad NÅ denne uken innen fredag 8. novbember om du vil bidra i offisielt program for Grunnlovsjubileet i 2014

Prosjektleder i Rogaland fylkeskommune har nettopp fått følgende informasjon fra sekretariatet for Grunnlovsjubileet:

Hovedkomiteen for Grunnlovens 200-årsjubileum vil behandle nye søknader om medvirkning i offisielt program i november 2013. Vi ber om at nye søknader om medvirkning i offisielt program sendes sekretariatet for grunnlovsjubileet snarest mulig og senest innen 8. november.

Her følger informasjonsskrivet fra sekretariatet med alle detaljer om hvordan innsending av søknad skal gjøres og hva slags informasjon som er nødvendig.

I skrivet informeres også om bruk av jubileumsprofilen – logo, bilder mm.

Kontaktperson for spørsmål om søknad og deltagelse i det offisielle programmet  og synliggjøring på den nasjonale kalenderen er  Vilde Bolstad, Tlf: +47 2331 2019,  i sekretarietet for Grunnlovsjubileet på Stortinget. Hun har også ansvaret for tilrettelegging av den digitale arrangementskalenderen

For kontaktinformasjon til sekretariatet og andre kontaktpersoner for grunnlovsjubileet, se grunnlovsjubileets nettsider

Etter fristen 8. november kan detaljer ettersendes

Sekretariatet er klar over at dette er en kort frist for mange arrangører. Vilde Bolstad opplyser om at alle detaljer ikke trenger å være på plass i søknaden 8 november– dette kan evt. ettersendes (Illustrasjonsbilde(r) for det planlaget tiltaket må sendes sekretariatet senest 22. november for å komme med i det trykkede programdokumentet.)

Vilde Bolstad har også informert om at sekretariatet nå ser på muligheten for også å kunne vurdere nye søknader på nyåret, ettersom en god del arrangementer som er varslet i siste halvdel av 2014 foreløpig ikke har kommet i mål med planleggingen. Men så langt det er mulig vil de ha søknader inn i denne  runden .

Jubileumskalender oppdateres løpende

Jubileumskalenderen på nettsidene deres vil imidlertid oppdateres fortløpende gjennom 2014, og her vil vi det bli lagt ut  informasjon om «ikke-offisielle» arrangementer. Sekratarietet vil altså markedsføre både offisielle og lokale arrangementer på nettsiden, og i sosiale medier.  Vilde Bolstad understreker at  de setter stor pris på engasjementet for jubileet landet rundt og vil bidra til å profilere alle de gode arrangementene så godt de kan.

Haraldsstøtta anno 2013.  Hvilket riksmonument ville vi ha bygget i dag? Foto: Karmsund folkemuseum

Haraldsstøtta anno 2013. Hvilket riksmonument ville vi ha bygget i dag? Foto: Karmsund folkemuseum

Demokratijubileene i Rogaland

Demokratijubileene i Rogaland og sekretariatet i fylkeskommunene ved prosjektleder Borgfrid Møen, Tlf.: 51516960, kan selvsagt også kontaktes for råd i denne søkerunden og for hjelp til å synliggjøre og formidle program.

Sammen vil vi synliggjøre Rogalands og de enkelte kommunene og arrangørenes  bidrag i Grunnlovsjubileet best mulig både nasjonalt og lokalt.

Haugesund har med prosjektet om Haraldsstøtta i Haugesund allerede fått plass på det offisielle nasjonale programmet:   ”Norges riksmonument mot 2014” er et forskning- og formidlingsprosjekt om riksmonumentet Haraldstøtta som allerede startet opp med konferansen Monumenter, minner og myter i forrige uke.

Her er det bare å la seg inspirere av Haugesund og Haugalansmuseenes flotte innsats til Grunnlovsjubileet og følge opp med flere gode bidrag!