Rennesøy kommune lanserer nå historieseminar om bondepolitikk. På Bru, 26. – 27. september 2014

Grunnlovsjubileumslogo1Rennesøy kommune er tidlig ute med programmet for Grunnlovsjubileet!

Rennesøy kommune ønsker å bidra til 1814-jubileet ved å arrangere et seminar hvor noen av landets ledende historikere presenterer temaer knyttet til Nils Trulsen Bru og bondepolitikken på begynnelsen av 1800-tallet for sine sambygdinger og andre interesserte gjester.

Sammen med Rennesøy Historielag og Vitenskapsakademiet i Stavanger lanserer kommunen nå et jubileumsseminar som tar utgangspunkt i Stortingsmann og bondehøvding Nils Trulsen Bru fra Mosterøy, den tidlige bondepolitikken på Stortinget de første ti-årene etter 1814 og dermed det norske demokratiets formative fase.

Roald Berg, fagansvarlig for seminaret, professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Roald Berg, fagansvarlig for seminaret, professor i historie.  Foto: Universitetet i Stavanger.

Denne presentasjonen er laget av fra Roald Berg (bilde), professor i historie ved Universitetet i Stavanger og faglig ansvarlig for seminaret.

Gårdbruker Nils Trulsen Bru (født 15. mars 1776, død 15. juni 1823) var valgt til stortingsmann fra Stavangers amt på det første overordentlige Storting i 1814, på Stortinget 1815 og 1821–1823. Han var født på Bru i Mosterøy sogn i nåværende Rennesøy kommune og døde på sin farsgård her.

Nils Trulsen Bru var en bondehøvding som ledet fiskerbøndene i deres motstand mot embetsstyrets maktutøvelse og den såkalte fisketienden. Etter å ha møtt på Stortinget 1814 oppfordret han bøndene ”om at vælge, de fleste Valgmænd af sin egen klasse». For dette ble han satt under tiltale for forsøk på å omstyrte styresettet, en tiltale som senere ble frafalt. Tiltalen når det gjaldt motstand mot fisketienden gjorde at han ble nektet å møte på Stortinget i 1815. Framfor stortingsvalget 1817 ble denne tiltalen hentet fram igjen, slik at han ikke var valgbar. Han ble frikjent og tiltalen om å omstyrte styresettet ble frafalt, men da var valget over. Først i 1821 kunne han velges uten problem.

Som Stortingsmann la Nils Trulsen Bru grunnlaget for den uavhengige bondepolitikken som vi kjenner fra andre halvdel av 1800-tallet som en viktig historisk forutsetning for dagens demokratiske Norge. I sin hjemkommune var Bru en ledende haugianer og moderniserende næringsutvikler. Bru er således en foregangsmann for den demokratiserende bondepolitikken både lokalt og regionalt i Ryfylke og i rikspolitikken i den formative perioden for norsk stats- og nasjonsbygging som tok til i 1814.

Roald Berg kan også fortelle at hele programmet og foredragsholdere er bekreftet og oppfordrer interesserte til å sette av datoen og melde seg på!

Last ned og les hele seminarprogrammet på lenken her. 

Seminaret er åpent for alle interesserte og holdes på Kulturbruket, Bru 26. – 27. september 2014 Seminaravgift: Kr. 500.

Kontaktpersoner er Roald Berg ved Universitetet i Stavanger

og Bente Marie Johansen, kultursjef i Rennesøy kommune