Historien om Gina Krog fra Karmøy presenteres nå i egen publikasjon

Gina Krog hefteKarmøy kommune har hatt et aktivt år i forbindelse med Stemmerettsjubileet. Gina Krog fra Karmøy er en av fire store kvinnesakspionerer som er valgt ut av den nasjonale komiteen til å profilere stemmerettsjubileet. Kommunen og komiteen på Karmøy satte tidlig i gang med prosjektet Gina Krog i Skudeneshavn som de fikk både statlig og fylkeskommunal støtte til å gjennomføre.

Gina Krog bodde på Karmøy da hun var liten. 7 år bodde hun i Skudenes. Hele hennes familiebakgrunn var fra Karmøy. Karmøy kommune ønsket å markere stemmerettsjubileet ved å skaffe mer kunnskap om Gina Krogs år i Skudenes.

Historiker Merete Sønsterud ble engasjert til å gjøre dypdykk i arkivene. Hun har sett på hvordan Gina hadde det på Karmøy, hvor hun bodde, hvem hun bodde sammen med og hva som hendte av små og store begivenheter i familien og lokalsamfunnet. Merete Sønsteruds arbeid er nå utgitt i hefte (bilde) og ligger også på kommunes hjemmesider.

Last ned hefte her

Nina Sele som Gina Krog. Fra forestilling i Falnes kirke 20. juni 2013. Foto B. Møen

Nina Sele som Gina Krog. Fra forestilling i Falnes kirke 20. juni 2013. Foto B. Møen

I tillegg til historieformidlingen har skuespiller Nina Sele utviklet en teaterproduksjon. Denne vil bli vist igjen 19. oktober i kulturkirken Skåre i Haugesund under Kulturnatt og Nina som Gina vil også besøke SILK (Skudeneshavn Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival) i høst.

Prosjektleder for Gina Krog prosjektet i Karmøy er Anine Kongshavn

Les mer om stemmerettsjubileet i Karmøy på kommunens egne nettsider her