100 år med stemmerett – Er jeg fri nå? Linn Stalsberg på Festiviteten i Haugesund 18. oktober

Linn Stalsberg Er ejg fri nå100 år med stemmerett – Hvor frie er vi i verdens mest likestilte land?

Forfatter, sosiolog Linn Stalsberg, er aktuell med boka «Er jeg fri nå? » (bilde). Det norske idealet er å kombinere omsorgsansvar med fulltidsarbeid. Samtidig hører vi stadig om tidsklemme, stress, utbrente arbeidstakere. Var det en slik hektisk hverdag feministene på 70-tallet mente ville frigjøre oss? Er det bare som
karriereklatrende kvinner som kan leve sitt liv likestilt?

Musikalsk innslag ved sanger og musikkpedag og Elin Sofia Lotsberg.

Fredag 18. oktober
Kl. 21.00
Festiviteten i Haugesund

Forestillingen inngår i Kulturnatt Haugesund sitt program