Kvinnestemmeretten – ikke bare kvinnesak! Foredrag på Stavanger Museum 17. oktober

Fra stortingsvalget i 1909, muligens Drammen, Buskerud. Ved dette valget kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum.

Fra stortingsvalget i 1909, muligens Drammen, Buskerud. Ved dette valget kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum.

Det 100-år gamle vedtaket om stemmerett til alle norske kvinner over 25 år, ble sett på som en viktig seier for kvinnebevegelsen – både på sosialistisk og borgerlige side. Gina Krog, frontkjemperen blant dem alle, uttalte at de aldri hadde “tvilt på at vi skulle seire, men at seieren var så stor og fullkommen, så stille, så skjønn […] det hadde vi aldri drømt om.” Imidlertid var kvinnestemmeretten aldri bare en kvinnesak. I sin tid var den vel så mye en manns-, klasse- og partisak, nasjons- og uavhengighetssak.

Eirinn Larsen, medforfatter av Norsk likestillingshistorie, 1814-2013, utvider perspektivet på kvinnestemmeretten i dette foredraget. For eksempel viser hun at mottakere av offentlig sosialhjelp forble stemmeløse overfor staten langt inn på 1900-tallet, og det uavhengig av kjønn. Hvorfor var dette med økonomisk ansvarlighet så viktig når man skulle stemme? Og hvordan hadde det seg at kvinner faktisk avgjorde regjeringsutfallet alt i 1909, fire år før allmenn stemmerett ble innført?

Sted: Stavanger museum, Muségata 16
Tid: 17 oktober kl. 19.00

Åpent for alle

Les mer om Museum Stavanger sin foredragsserie og markering av Stemmerettsjubileet på museets sider om Stemmerettsjubileet her