Internasjonal konferanse om kvinners politiske rettigheter 14. – 15. november i Oslo

Ms. Phumzile Mlambo-Ngcuka, the new Executive Director of UN Women

Phumzile Mlambo-Ngcuka, nyvalgt leder av UN Women

Internasjonal konferanse: Women, Power and Politics – The Road to Sustainable Democracy

I 2013 er det 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett. Dette blir feiret over hele landet med et bredt spekter av aktiviteter fordelt utover jubileumsåret. FOKUS – Forum for Kvinner og Utvikling, og Institutt for fredsforskning (PRIO) har fått i oppdrag fra den regjeringsoppnevnte Stemmerettskomitéen å arrangere en stor internasjonal konferanse som skal markere avslutningen på jubileet.

Formålet med konferansen er å trekke linjer fra det nasjonale til det internasjonale ved å fokusere på koblingen mellom kvinners politiske rettigheter og arbeidet for internasjonale fred, sikkerhet og utvikling. Konferansen vil trekke frem erfaringer fra land der Norge har/har hatt et særlig engasjement som tilrettelegger for fred og forsoning, eller fra samarbeidsland i utviklingspolitikken. Konferansen vil også vektlegge betydningen av grasrotengasjement og det å mobilisere ungdom til politisk arbeid.

Innledere:

Konferansen vil bli åpnet av Gro Harlem Brundtland og nyvalgt leder av UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka (bilde).   I tillegg er UNDPs administrator Helen Clark, og  Louise Arbour, president for International Crisis Group, bekreftet som hovedinnledere. Andre internasjonale navn i programmet er blant andre Madeleine Rees, generalsekretær for Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF), Bineta Diop, direktør for Femmes Africa Solidarité, Sanam Anderlini, grunnlegger av International Civil Society Action Network (ICAN) og Drude Dahlerup, professor og leder for Women in Politics Research Centre.

Mer om konferansen, program og påmelding på Fokus sine sider her