Månedlige arkiver: oktober 2013

«Kvinnestemmer» om hverdagsliv i Sandnes – Årboka Sjå Jæren er lansert.

Sjå JærenI forbindelse med Stemmerettsjubileet har Jærmuseet laget en bok der de lar 20 kvinner fra Sandnes få fortelle sin historie.

Les mer om årboka på Jærmuseet sin hjemmeside

Dette sier Jærmuseet selv om boka:

Årboka til Jærmuseet, Sjå Jæren, har i år fått tittelen «Kvinnestemmer». I år markerer Stemmerettsjubileet at det er 100 år sidan innføringa av allmenn stemmerett i Norge. I dag er dette sjølvsagt i vår del av verda, men for 100 år sidan var det ikkje slik. Den stegvise utvidinga av stemmeretten for kvinner fram mot innføringa av allmenn stemmerett i 1913, er ein milepæl verd å minnast.

Det er difor naturleg å la «Kvinnestemmer» tala i årboka for 2013. Gjennom historiene til 20 kvinner, busette i Sandnes, får me del i kvardagsliv og opplevingar. Utvalet av kvinner gir seg ikkje ut for å vera representativt, men historiene vert ikkje mindre interessante og verdfulle av den grunn.

Det er Torbjørg Sægrov og Sigmund Alsvik som står bak presentasjonen av dei 20 kvinnene. Dei har gjennomført eit imponerande arbeid. Gjennom tekstar og foto formidlar dei kvinneportrett som gir lesarane spennande og varierte livshistorier og tidsbilde frå omlag 1920 og fram til i dag. Viktig kvardagshistorie frå vår nære fortid vert levande og nær.

Boka vart lansert på Vitenfabrikken 22. oktober med dei aller fleste av dei intervjua kvinnene til stades. Den kan kjøpast i butikkane på Vitengarden, Vitenfabrikken og Garborgsenteret, og i bokhandlarar i distriktet frå fyrste veka i november.

Rennesøy kommune lanserer nå historieseminar om bondepolitikk. På Bru, 26. – 27. september 2014

Grunnlovsjubileumslogo1Rennesøy kommune er tidlig ute med programmet for Grunnlovsjubileet!

Rennesøy kommune ønsker å bidra til 1814-jubileet ved å arrangere et seminar hvor noen av landets ledende historikere presenterer temaer knyttet til Nils Trulsen Bru og bondepolitikken på begynnelsen av 1800-tallet for sine sambygdinger og andre interesserte gjester.

Sammen med Rennesøy Historielag og Vitenskapsakademiet i Stavanger lanserer kommunen nå et jubileumsseminar som tar utgangspunkt i Stortingsmann og bondehøvding Nils Trulsen Bru fra Mosterøy, den tidlige bondepolitikken på Stortinget de første ti-årene etter 1814 og dermed det norske demokratiets formative fase.

Roald Berg, fagansvarlig for seminaret, professor i historie ved Universitetet i Stavanger.

Roald Berg, fagansvarlig for seminaret, professor i historie.  Foto: Universitetet i Stavanger.

Denne presentasjonen er laget av fra Roald Berg (bilde), professor i historie ved Universitetet i Stavanger og faglig ansvarlig for seminaret.

Gårdbruker Nils Trulsen Bru (født 15. mars 1776, død 15. juni 1823) var valgt til stortingsmann fra Stavangers amt på det første overordentlige Storting i 1814, på Stortinget 1815 og 1821–1823. Han var født på Bru i Mosterøy sogn i nåværende Rennesøy kommune og døde på sin farsgård her.

Nils Trulsen Bru var en bondehøvding som ledet fiskerbøndene i deres motstand mot embetsstyrets maktutøvelse og den såkalte fisketienden. Etter å ha møtt på Stortinget 1814 oppfordret han bøndene ”om at vælge, de fleste Valgmænd af sin egen klasse». For dette ble han satt under tiltale for forsøk på å omstyrte styresettet, en tiltale som senere ble frafalt. Tiltalen når det gjaldt motstand mot fisketienden gjorde at han ble nektet å møte på Stortinget i 1815. Framfor stortingsvalget 1817 ble denne tiltalen hentet fram igjen, slik at han ikke var valgbar. Han ble frikjent og tiltalen om å omstyrte styresettet ble frafalt, men da var valget over. Først i 1821 kunne han velges uten problem.

Som Stortingsmann la Nils Trulsen Bru grunnlaget for den uavhengige bondepolitikken som vi kjenner fra andre halvdel av 1800-tallet som en viktig historisk forutsetning for dagens demokratiske Norge. I sin hjemkommune var Bru en ledende haugianer og moderniserende næringsutvikler. Bru er således en foregangsmann for den demokratiserende bondepolitikken både lokalt og regionalt i Ryfylke og i rikspolitikken i den formative perioden for norsk stats- og nasjonsbygging som tok til i 1814.

Roald Berg kan også fortelle at hele programmet og foredragsholdere er bekreftet og oppfordrer interesserte til å sette av datoen og melde seg på!

Last ned og les hele seminarprogrammet på lenken her. 

Seminaret er åpent for alle interesserte og holdes på Kulturbruket, Bru 26. – 27. september 2014 Seminaravgift: Kr. 500.

Kontaktpersoner er Roald Berg ved Universitetet i Stavanger

og Bente Marie Johansen, kultursjef i Rennesøy kommune

Dialogmøte om Grunnlovsjubileet i Haugesund, 29.oktober

Grunnlovsjubileumslogo1Haugesund kommune og Rogalandskomiteen for Demokratijubileene inviterer til samarbeidsmøte om markeringen av Grunnlovsjubileet i nordfylket.

Representanter fra Bokn, Karmøy, Sauda, Tysvær, Utsira, Vindafjord, Sveio og Etne – alle kommuner i nordfylkenettverket –  er invitert sammen med sentrale aktører fra næringsliv og kultur.

Møtet ledes av ordfører i Haugesund kommune, Petter Steen
og leder for Rogalandskomiteen for Demokratijubileene og fylkesmann, Tora Aasland

Sted: Rådhuset i HaugesundHaugesund Rådhus 2
Tid: 29.oktober. kl. 16.00 -1830

Møtet holdes for inviterte og er åpent for pressen.

Kvinnekuppet! Premiere på Utsira i dag

Kvinnekuppet på UtsiraI 1925 fikk Norges minste kommune, Europas første kvinnelige ordfører, Aasa Helgesen. Bare 12 år etter at stemmerett for kvinner ble innført, stakk kvinnene på Utsira av med 11 av 12 plasser i kommunestyret. Alle sentrale verv ble besatt av kvinner.

Se innslag og nyhetssak om forestillingen på NRK Rogaland her

TV Haugaland har fulgt ordfører Marte Eide Klovning og manusforfatter og teatersjef Birgit Amalie Nilssen i deres søken etter sannheten om Kvinnekuppet:

Kvinnekuppet, episode 1, Tv Haugaland

Kvinnekuppet, episode 2, TV Haugaland

Se Birgit Amalie Nilssen og Janna Kari Kvinnesland bli intervjuet på Torsdagsfesten på TvHaugaland:

100 år med stemmerett – Er jeg fri nå? Linn Stalsberg på Festiviteten i Haugesund 18. oktober

Linn Stalsberg Er ejg fri nå100 år med stemmerett – Hvor frie er vi i verdens mest likestilte land?

Forfatter, sosiolog Linn Stalsberg, er aktuell med boka «Er jeg fri nå? » (bilde). Det norske idealet er å kombinere omsorgsansvar med fulltidsarbeid. Samtidig hører vi stadig om tidsklemme, stress, utbrente arbeidstakere. Var det en slik hektisk hverdag feministene på 70-tallet mente ville frigjøre oss? Er det bare som
karriereklatrende kvinner som kan leve sitt liv likestilt?

Musikalsk innslag ved sanger og musikkpedag og Elin Sofia Lotsberg.

Fredag 18. oktober
Kl. 21.00
Festiviteten i Haugesund

Forestillingen inngår i Kulturnatt Haugesund sitt program

Historien om Gina Krog fra Karmøy presenteres nå i egen publikasjon

Gina Krog hefteKarmøy kommune har hatt et aktivt år i forbindelse med Stemmerettsjubileet. Gina Krog fra Karmøy er en av fire store kvinnesakspionerer som er valgt ut av den nasjonale komiteen til å profilere stemmerettsjubileet. Kommunen og komiteen på Karmøy satte tidlig i gang med prosjektet Gina Krog i Skudeneshavn som de fikk både statlig og fylkeskommunal støtte til å gjennomføre.

Gina Krog bodde på Karmøy da hun var liten. 7 år bodde hun i Skudenes. Hele hennes familiebakgrunn var fra Karmøy. Karmøy kommune ønsket å markere stemmerettsjubileet ved å skaffe mer kunnskap om Gina Krogs år i Skudenes.

Historiker Merete Sønsterud ble engasjert til å gjøre dypdykk i arkivene. Hun har sett på hvordan Gina hadde det på Karmøy, hvor hun bodde, hvem hun bodde sammen med og hva som hendte av små og store begivenheter i familien og lokalsamfunnet. Merete Sønsteruds arbeid er nå utgitt i hefte (bilde) og ligger også på kommunes hjemmesider.

Last ned hefte her

Nina Sele som Gina Krog. Fra forestilling i Falnes kirke 20. juni 2013. Foto B. Møen

Nina Sele som Gina Krog. Fra forestilling i Falnes kirke 20. juni 2013. Foto B. Møen

I tillegg til historieformidlingen har skuespiller Nina Sele utviklet en teaterproduksjon. Denne vil bli vist igjen 19. oktober i kulturkirken Skåre i Haugesund under Kulturnatt og Nina som Gina vil også besøke SILK (Skudeneshavn Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival) i høst.

Prosjektleder for Gina Krog prosjektet i Karmøy er Anine Kongshavn

Les mer om stemmerettsjubileet i Karmøy på kommunens egne nettsider her

Forestillingen «Gina Krog i Skudenes» vises i Skåre kulturkirke, 19. oktober

Nina Sele som Gina Krog. Foto Karmøy kommune

Nina Sele som Gina Krog. Foto Karmøy kommune

Jubileumskomité for kvinners stemmerett 100 år og grunnloven 200 år i Karmøy kommune ønsker alle velkommen til forestillingen Gina Krog i Skudenes

Skåre kulturkirke i Haugesund lørdag 19. oktober kl. 18.30.

Kvinnesakspioneren og stemmerettsforkjemperen Gina Krog (1847 – 1916) var fra Karmøy. I Skudenes trådte hun sine barnesko i 7 år. Her hadde Gina hele sin familiebakgrunn.

Gina Krog var en kompromissløs aktivist som viet livet sitt til kvinnesak og likestilling. Hun blir ofte nevnt som ”stemmerettens mor”. Hun var med på å organisere den norske kvinnesaksbevegelsen og fikk oppleve den store seieren – stemmerett for kvinner i 1913.

Skuespiller Nina Sele som Gina Krog tar oss gjennom en flott forestilling sammen med danser Ida Cahtrin Utvik fra Kompani Haugesund, sanger Helga Gunnes, sokneprest Jon Sverre Servan og kantor Lars Inge Tjøstheim fra Falnes kirke. Alt satt i regi av Nina Lill Veste. Produsent er Karmøy kommune.

Gina Krog  invitasjon fra AnineDenne forestillingen ble første gang vist i Falnes kirke den 20. juni i år – en hyllest til Gina Krog på hennes fødselsdag.

Utstillingen Gina Krog i Skudenes vil også bli vist.

Forestilllingen vise som endel av programmet til Kulturnatt Haugesund

Les mer om Karmøy kommunes prosjekt om Gina Krog her.