Forskningsrådet utlyser midler i forbindelse med grunnlovsjubileet

Grunnlovsjubileumslogo1Arrangements- og nettverksstøtte til grunnlovsjubileet

I forbindelse med grunnlovsjubileet 2014 utlyser Forskningsrådet midler til vitenskapelige arrangementer og nettverkstiltak knyttet til konstitusjonen og folkestyret.

Les mer om kriterier og finn søknadsskjema på forskningsrådets sider her

Forskningsrådet melder at Siste frist for innsending av søknader til denne utlysningen er 16. oktober 2013 kl. 13:00. Disse søknadene vil bli behandlet i desember 2013. Det lyses ikke ut flere midler etter dette under grunnlovssatsingen til forskningsrådet.