Gjesdal er vinner av kulturminnedagsprisen i 2013 med sitt arrangement om lokale kvinner 11. september på veveriet!

Kulturminnedagen i Gjesdal 11 septemberKulturminnedagene i 2013, fra søndag 8. til søndag 15. september.

Tema for kulturminnedagene er:

                    Historiens kvinner og menn
                    – deltagelse, fellesskap og handling

I 2013 er det hundre år siden kvinnene fikk allmenn stemmerett. Stemmerettsjubileet har fokus på likestilling, og kulturvernorganisasjonene i Norge benytter anledningen til å se på hvilke roller kvinner og menn har hatt i sivilsamfunnet.

Les mer om Kulturminnedagene 2013 på Kulturvernforbundets nettsider her

I år ble over 100 arrangement vurdert til Kulturminnedagsprisen. Flere arrangement var sterke kandidater, men styret i Norges kulturvernforbund er enstemmige i sin tildeling av årets pris til arrangementet i Gjesdal.

Slik lyder begrunnelsen for prisen:

Kulturkontoret i Gjesdal og Gjesdal Historie- og Ættesogelag har gått sammen om å lage arrangementet Historiens stemmer fra Gjesdal. Gjesdal får kulturminnedagsprisen fordi de lager et arrangement som er et flott svar på årets tema og har et sterkt lokalt tilsnitt. I følge programmet får publikum bli med på «et spennende dykk inn til Gjesdalhistoriens kvinner og menn. Noen har gått inn i historiebøkene som etablerte personligheter, andre hvisker stille bak nette blondegardiner, nynner mellom kirkebenkene og suser opp igjennom kronglete stier over de grønnkledde fjell.»

Gjesdal sitt arrangement finner du her.  I tillegg er det også en egen facebookside for arrangementet

Les artikkel i Stavanger Aftenbland Kongress-Coya trekkes fram i lyset, 2.9 .2013 her

Oversikt over alle arrangement i Norge finnes på www.kulturminnedagene.no/arrangementer