Foredrag om fotograf og kvinnesakskvinne Marie Høeg på Stavanger Museum, 19 september

Foto: Preus museum

Foto: Preus museum

MUST, Museum Stavanger, fortsetter markeringen av Stemmerettsjubileet  med  foredragsserien på Stavanger Museum. 

Høstens første foredrag er ved Hanne Holm-Johnsen om fotograf og kvinnesakskvinne Marie Høeg.

Stavanger museum, Muségata 16
19. september kl. 19.00

Marie Høeg (1866-1949) var fotograf og halvparten av fotoatelieret Berg & Høeg som etablerte seg i Horten i 1895. Ved siden av å være fotograf var hun en aktiv forkjemper for at kvinner skulle delta i samfunnet og for kvinners rettigheter. Hun grunnla Den selskabelige Diskussionsforening i 1896 som hadde som formål ”at samle kvinder til diskussion om tidens spørgsmaal, særlig de, som angaar kvinders stilling.” Hun grunnla også det første leddet av Landskvinnestemmerettsforeningen utenfor hovedstaden og var en viktig støttespiller til Gina Krog.

Mest kjent er hun for iscenesettelser hun gjorde av seg selv som først ble publisert i 1996 (bilde).  I portretter, som sannsynligvis er tatt av hennes kompanjong Bolette Berg, blir hun presentert som polfarer, mann, tyv, soldat eller røykende og drikkende. Foredraget vil både fortelle om henne som aktiv kvinnesakskvinne og sette hennes portretter inn i en historisk og internasjonal fotohistorisk sammenheng.

Program Stemmerettsjubileet ved MUSTHanne Holm Johnsen er Cand.philol. i kunsthistorie og jobber som konservator/kurator ved Preus museum, det nasjonale fotomuseet i Horten.

Les mer om Museum Stavanger sin foredragsserie og markering av Stemmerettsjubileet på museets sider om Stemmerettsjubileet her