Om kunst og kvinnekunst på Haugesund kunstforening 12. september

Haugesunds logo for Stemmerettsjubileet

Haugesunds logo for Stemmerettsjubileet er inspirert av skulpturen «De fire vinder»

Haugesund kunstforening inviterer til Kunstsuppe torsdag 12.september klokka 17.00 i Haugesund Billedgalleri.

Arrangementet koster 100 kroner pr. person og inkluderer suppe fra Lothe og foredrag av litteraturforsker Anne Birgitte Rønning.

«Kunst og kvinnekunst» er tema for kvelden
Hva er en kvinnefilm? Og hvorfor ble begrepet brukt om Haugeruds Amanda-prisvinner Som du ser meg?

Hva har kjønn å si for vår forståelse av kunst og kunstneren?

Anne Birgitte Rønning er litteraturforsker ved Universitetet i Oslo og har ledet et tverrfaglig prosjekt som undersøker hvordan betydninger av kjønn brukes og forskyves i kunsten og hvordan kjønn spiller inn i verdsettingen av kunst. I foredraget setter hun søkelys på kjønnsdimensjonen ved noen grunnleggende begreper og teorier om kunst, og hun viser med eksempler fra litteratur, film og billedkunst hvordan kjønn skaper både mening og konflikt på kunstfeltet.

Les mer på Kunstforeningens nettsider her og

på Kunstforeningens facebooksider her

Se Haugesunds nettsider for Stemmerettsjubileet her