Bruk stemmeretten! Godt valg!

Valg illustrasjonTa del i demokratiet – bruk stemmeretten!

Les infomasjon og nyhetssaker om valget på valgportalen, Valg.no her

Her meldes det om ny rekord i antall forhåndsstemmer i år: 

Over 842 000 velgere hadde forhåndsstemt ved stortingsvalget da forhåndsstemmingen ble avsluttet fredag kveld. Over 757 000 hadde forhåndsstemt på papir, mens over 70 000 velgere i tolv forsøkskommuner hadde forhåndsstemt via Internett. En av fire stemmeberettigede hadde stemt.

Dette innebærer at den forrige rekorden på antall forhåndsstemmer fra stortingsvalget i 2009 er slått. Da kom det inn nærmere 654 000 forhåndsstemmer.

På valgdagen 9. september kan velgerne bare stemme i den kommunen der de er manntallsført, altså i den kommunen de er folkeregistrert bosatt per 1. juli i år.

De som ennå ikke har stemt, kan finne nærmeste valglokale i hjemkommunen på valglokaler.no.

Ennå ikke bestemt deg?

– Trenger du å vite mer om hvilket parti du skal stemme på?

Les om de forskjellige partiene på valg – 2013.no