Valgmøte med internasjonale perspektiver i Stavanger

Inger Tone Ødegård fra Næringsforeningen ledet debatten. Foto Elisabeth Hovland.

Inger Tone Ødegård fra Næringsforeningen ledet debatten. Foto Elisabeth Hovland.

Det ble holdt et spennende valgmøte på Rosenkilde-huset i Stavanger 3. september, ledet av Inger Tone Ødegård.  Så langt Næringsforeningen vet er dette det første debattmøte på engelsk for utenlandsk arbeidskraft i regionen. Dette til tross for at 20% av arbeidsstyrken i Stavanger er ikke etnisk norske, og 53% av bedriftene har utenlandsk arbeidskraft.

Spørsmål til politikerne fra en sal med arbeidsinnvandrere fra hele verden var varierte som bl.a.

– Det kreves 7 år i Norge for å få statsborgerskap og med det stemmerett til Stortingsvalg- hvorfor så lang tid før man får lov til å stemme?

– Hva vil politikerne gjøre for å integrere arbeidsinnvandrere bedre i det norske samfunnet?

– Hvordan møte utfordringen om mer teknologisk kompetanse i norsk næringsliv? Hva gjøres for å motivere elevene i det norske skolesystemet?

Se bilder og les mer om kvelden på Stavanger kommunes sider for Demokratijubileene her

Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Mingling på Ladies Night 11. juni 2013, første kveld i møteserien på Rosenkilden

Valgmøte var er en del av møteserien “You’re participation in the Norwegian Democracy”  i anledning Stemmerettsjubileet og Grunnlovsjubileet –  møter på engelsk der temaet er det norske demokratiet;  frihet, likeverd og hvordan alles stemme kan bli hørt.

Demokratiet i praksis gjennom politikk, lag , foreninger og frivillighet vil bli tema på neste møte i serien som holdes 26. november i Næringsforeningen.

Næringsforeningens New in Rogaland prosjekt har mye på programmet i høst: USA – og India-nights, «Norwegian Conversation Group»  og mye mer!

Les mer om deres INN Activities ( The International Network of Norway)  på nettsider her

Leder for denne satsingen i næringsforeningen er strategidirektør Inger Tone Ødegård

Samarbeidspartnere for møteserien med tittelen “You’re participation in the Norwegian Democracy” er Stavanger kommune og fylkeskomiteen for Demokratijubileene i Rogaland.