Haraldsstøtta i Haugesund – Et riksmonument for alle? Elevoppgave om Haraldsstøtta på minstemme.no

Haraldsstøtta anno 2013.  Hvilket riksmonument ville vi ha bygget i dag? Foto: Karmsund folkemuseum

Haraldsstøtta anno 2013. Hvilket riksmonument ville vi ha bygget i dag? Foto: Karmsund folkemuseum

”Norges riksmonument mot 2014”  er et forskning- og formidlingsprosjekt om riksmonumentet Haraldsstøtta. Prosjektet har som mål å spore til debatt og refleksjon rundt nasjonsbyggingen fra 1814 og utviklingen av det moderne fram mot 2014.

Nettstedet «Min Stemme» har nå publisert en oppgave om Haraldstøtta til bruk for  lærere og elever på ungdomstrinn og videregående skoler i hele landet.

Er Haraldsstøtta i Haugesund et riksmonument for alle?  – Og hvordan ville et riksmonument sett ut i dag? spør de her og oppfordrer elevene til å designe sitt eget riksmonument, og få utkastet sitt publisert på Min Stemme!

MIn stemme.noLes mer om denne fagressursen og oppgaven på minstemme.no

Det er Haugaladsmuseene som står bak prosjektet om Haraldsstøtta og har laget formidlingsopplegget for skolen. Prosjektet om Haraldstøtta står sentralt i markeringen av Grunnlovsjubileet i 2014.

Følg prosjektet Haraldsstøtta i Haugesund på facebook

og på Haugalandmuseenes nettsider