Utstilling om likestilling og stemmerett, debatter og forhåndsstemming på Universitetet i Stavanger fra 3. september

I anledning feiringen av 100 års jubiléet for kvinners stemmerett vises nå, fra 2. september, temautstillingen Likestillingslandet Norge i fellesområdet i Arne Rettedalshus på Universitetet i Stavanger

Utsnitt fra utstillingen LIkestillingslandet Norge

Utsnitt fra utstillingen Likestillingslandet Norge

Hva er likestilling?

“Likestilling handler om å kunne delta i samfunnet på like vilkår. Likestilling handler ikke om at kvinner og menn, jenter og gutter skal bli like, men at vi har frihet til å utvikle og utfolde oss uavhengig av kjønn” sies det i utstillingskatalogen.

Utstillingen dekker en rekke tema, fra kampen for stemmerett på 1800-talet og tidlig 1900 og viktige likestilllingskamper opp gjennom historien som kvotering og kvinner i politikken, selvbestemt abort, samefolkets rett og homokamp.

Valg illustrasjonBruk Stemmeretten!

Sentralt i markeringen av stemmerettsåret står oppforfordringen om å bruke stemmeretten. UiS holder forhåndsvalg 3. og 4. september.

Politisk debatt om universitets- og forskningspolitikk:

I forkant av stortingsvalget ønsker Forskerforbundet å få satt innsatsen i forskning og høyere utdanning sterkere på den politiske dagsorden. Det arrangeres debatt i samarbeid med StOr og UiS

Ordstyrer: Håkon Ohren (StOr-leder)

Deltakere
• Høyre – Sissel Hegdal Knutsen
• Venstre – Iselin Nybø
• Senterpartiet – Sofie Magrethe Selvikvåg
• Arbeiderpartiet – Torstein Tvedt Solberg
• FrP – Bente Thorsen
• Kr. F – Per Kåre Foss
• SV – Eirik Faret Sakariassen

3. september, kl. 12:15 – 14:00 i Arne Rettedals hus, rom V-101

Valgdebatt for ungdom og studentar i Folken 3. september:

Partier - til valgmøte på rosenkildenTirsdag 3. september kl 1900  – 20:30 blir det det ung valgdebatt i Folken. I anledning Stemmerettsjubileet stiller alle de politiske ungdomspartia med kvinnelige kandidater: 

Arbeiderpartiet: Hilde Firmann Fjellså
Fremskrittspartiet: Charlotte Søyland
Høyre: Tina Bru
Kristelig Folkeparti: Marie Brekke
Miljøpartiet De Grønne: Guri Barka Martins
Senterpartiet: Hanne Marte Vatnaland
Rødt: Anja Ariel Tørnes Brekke
Sosialistisk Venstreparti: Anneken Skåra
Venstre: Vanja Krüger

Debattleder: Ellen Kongsnes, Stavanger Aftenblad

Standup-innslag ved Per Inge Torkelsen

Arrangementet er eit samarbeid mellom Universitetet i Stavanger og Stavanger Aftenblad. Gratis inngang.

Les mer om programmet på Universitetet i Stavanger sine nettsider her