MIN stemme 2013.no. «Bruk stemmeretten»-kampanje, til inspirasjon!

MIN stemme 2013.noNesten halvparten av alle under 30 år stemmer ikke i valg. Over 20 norske aviser har gått sammen for å endre det ved valget 9. september.

Vis at du skal stemme og påvirk flere til å gjøre det samme! 

MIN STEMME 2013 er en kampanje fra de fleste av de store avisene i Norge, og nettopp nå lansert med nettsted og i sosiale medier. Kampanjen har som mål å inspirere flere til å bruke stemmeretten.

Avisene sier de vil stå sammen i forsøket på å lage en kampanje som styrker demokratiet gjennom å skape nye debatter, nye stemmer og nytt klima i dekningen av valget 2013.

Disse er med – gå til din favorittavis for å lese mer om valget:

Kampanjen er støttet av Dinamo, Fritt Ord og Mediebedriftenes Landsforening.

Følg kampajen og delta selv med innspill på nettsiden her og på facebook her