Utvikling av stemmeretten – Rike kvinner fikk stemme først

Fra stortingsvalget i 1909, muligens Drammen, Buskerud. Ved dette valget kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum.

Fra stortingsvalget i 1909, muligens Drammen, Buskerud. Ved dette valget kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum.

For de fleste kvinnene som levde på begynnelsen av 1800-tallet, handlet den manglende retten til å stemme vel så mye om klasse som om kjønn.

Dette sier Thomas Walle fra Norsk Folkemuseum i artikkelen «Rike kvinner Kvinner fikk stemme først». Han trekker frem hvordan Stemmeretten for kvinner ble innført med gradvise endringer: I 1901 fikk kvinner inntektsbegrenset stemmerett ved kommunevalg. Noen år senere, i 1907, fikk de kvinnene som skattet et visst minimumsbeløp lov til å stemme ved stortingsvalg. Men dette gjaldt ingen stor gruppe kvinner.

Walle mener det er viktig å se på sosiale og kjønnsmessige forskjeller samtidig, for å forstå den historiske utviklingen av demokratiske rettigheter for kvinner.

Jubileumsutstillingen Finstemte kvinnfolk ved Norsk Folkemuseum åpnet 7. mars og viser endringene i hverdagsliv, rettigheter og muligheter for kvinner av forskjellige samfunnslag de siste 200 årene. Anledningen er stemmerettsjubileet i år.

Utstillingen kan ses på Folkemuseet i Oslo, les mer her

– Vi forsøker å vise i utstillingen at forskjellene i rettigheter ikke bare har handlet om kjønn, men at det i utgangspunktet gikk et vel så stort skille mellom ulike sosiale klasser og stender.

– For de fleste kvinnene som levde på begynnelsen av 1800-tallet, handlet den manglende retten til å stemme ved valg vel så mye om en standsposisjon de delte med mennene i sin klasse, som om kjønn,

sier Walle her i artikkelen.

Les hele artikkelen Rike kvinner fikk stemme først på forskning.no her

Artikkelen er publisert i samarbeid med KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning som har en rekke interessante artikler og nettutstillinger.