Kvinner i hundre år. Nettutstillinger med Kvinnehistorisk materiale

Til hundreårsmarkeringen av unionsoppløsningen med Sverige og norsk selvstendighet i 2005,  ble det laget en nettportal om kvinner i Norge gjennom hundre år. Prosjektet hadde som mål å øke tilgangen til kvinnehistorisk materiale og bidra til mer forskning om kvinnehistorie og kvinnebevegelsens historie og betydning.

Hundreårsutstillingen består av selvstendige utstillinger, samt inngang til sentrale kvinnehistoriske tekster, se portalen kvinnehistorie.no her.

Stemmerett - illustrasjon til nettutstillingen Stemmerett.noHer på portalen finnes en nyttig utstilling om kvinners kamp for stemmerett i Norge.
Denne utstillingen gir et innblikk i kampen, bevegelsen og det norske samfunnet fra slutten av 1800-tallet og fram til alminnelig stemmerett for kvinner endelig ble vedtatt i 1913.
Besøk utstillingen stemmerett.no her.

De andre nettutstillingene har temaer som «Kvinner i fagbevegelsen», «1970-tallets kvinnebevegelse i ord og bilder» og  «Fortellinger om henne – møt romankarakterer» Det er en Tidslinjen for Kvinner i Norge i 100 år. Tidslinjen er utarbeidet i samarbeidet med Likestillingssenteret på bakgrunn av deres publikasjon: Milepæler i norske kvinners historie.

Kvinner i Norge gjennom hundre år er en utstillingsportal laget av KILDEN med støtte fra Hundreårsmarkeringen Norge 2005.

KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning har et nasjonalt ansvar for å formidle norsk kjønnsforskning og skal fremme dokumentasjon av ressurser og aktiviteter innenfor norsk kjønnsforskning.