Garborgsenteret utlyser skrivekonkurranse om stemmeretten!

Valg illustrasjonNasjonalt Garborgsenter på Bryne inviterer sammen med Framtida.no og Magasinett til skrivekonkurranse for ungdom og presenterer konkurransen slik på sine sider:

Skriv om kva du meiner stemmeretten bør brukast til! Over 10.000 kroner i premiar.

Me premierer førsteplassen med 5000 kroner, 2. plass med 3000 kroner og 3. plass med 2000 kroner. Alle som er med i skrivekonkurransen kan bli trekt ut som vinnarar av bokpremiar.

Tips til kva du kan skrive om:
– bør 16-åringar ha stemmerett?
– får du makt gjennom å nytte stemmeretten?
– korleis kan ein påverke gjennom ungdomsråd eller medlemsskap i parti og organisasjonar?
– kva med dei som ikkje blir høyrde?
– korleis skal ein ta vare på interessene til dei som enno ikkje er fødd?
– korleis har du makt over eige liv?
– er ungdom mindre engasjert enn andre aldersgrupper?
… eller noko du sjølv kjem på, så lenge det går inn under temaet “stemmerett”

Sjanger: Artikkel, lesarbrev, kronikk, kåseri eller petit
Lengde: Maks 3500 teikn (inkl. mellomrom), men gjerne kortare!
Premie: 1. premie: 5.000 kroner, bokpremiar til 10 utvalde.
Aldersgrense:under 22 år
Innleveringsfrist: 25. august 2013

Nasjonalt Garborgsenter på Bryne

Nasjonalt Garborgsenter på Bryne

Kåring av vinner vil skje på et stort debattarrangement på Garborgsenteret 3. september:

Representantar frå Framtida.no, Magasinett og Nasjonalt Garborgsenter vil sitte i juryen. Kåringen finner sted på et stort debattarrangement med topp-politikere og  elever fra videregående skoler på Nasjonalt Garborgsenter 3. september (mer infomasjon om arrangementet kommer).

Framtida.no er et nynorsk nettsted som samarbeider med flere aviser, Magasinett, Dag og Tid mfl. Nettstedet har som mål å bidra til å styrke nynorsken og  få fram engasjementet til unge.

Nasjonalt Garborgsenter v/Jærmuseet og Framtida.no v/Landssammenslutningen av nynorskommuner har blitt tildelt statlig støtte på kr. 170.000  i forbindelse med Stemmerettsjubileet  til dette prosjektet som omfatter artikkelserie på framtida.no, debattmøte og skrivekonkurranse.

Les mer på Garborgsenteret sine nettsider og på Framtida.origo.no sine nettsider om skrivekonkurransen her