Klassens Grunnlov! Konkurranse for alle landets ungdomsskoleklasser.

Grunnlovsjubileumslogo1Vinn klassetur til Stortinget!
17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. I den forbindelse inviterer Stortinget alle landets ungdomsskoler til å delta i konkurransen Klassens grunnlov.

Oppgaven til alle landets ungdomsskoleklasser lyder:  Lag en ny grunnlov.

Hvordan synes klassen at Grunnloven skulle sett ut hvis den hadde fått bestemme? Hva er viktig å ha med? Hvordan vil vi ha det her hos oss? Er demokrati, maktfordeling og menneskerettigheter viktig?

På Stortingets nettsider sier de dette om oppgaven: Vi håper oppgaven vil inspirere elevene til å sette seg inn i Grunnloven, og reflektere over innholdet i den. Hva bør beholdes fra Grunnloven, og hva må eventuelt tilføyes for at den skal være aktuell også de neste 200 år?

Veiledning for forslagsstillere:
– Forslaget må være stilt av en klasse på ungdomstrinnet.
– Forslaget bør vise god grunnlovsforståelse ved at teksten inneholder kriterier for demokrati, maktfordeling og menneskerettigheter.
– Forslaget bør være godt strukturert og formulert, med tydelige inndelinger og god språkføring.
– Forslaget kan gjerne vise kreativitet.
– Forslaget bør være mellom en og to sider.

Grunnloven Norges Lover med klubbeForslagene skal leveres elektronisk, via Stortingets nettsider innen fredag 28. mars 2014.

Vinnerklassen inviteres til Oslo, og vil få et helt spesielt møte med Stortinget. Blant annet vil klassen delta ved den offisielle feiringen av Grunnloven i Stortingssalen 15. mai 2014. Reise og opphold dekkes av Stortinget.

Les mer på nettsidene stortinget.no/klassensgrunnlov her.