Hvor er kvinnene i det offentlige rom?

På Utsra er det reist en statue av Aasa Helgesen, landets første kvinnelige ordfører. Hvilke minnesmerker over kvinner har vi i det offentlige rom i Rogaland? Bli med og dokumenter!

På Utsira er det reist en statue av Aasa Helgesen, landets første kvinnelige ordfører. Hvilke minnesmerker over kvinner har vi i det offentlige rom i Rogaland? Bli med og dokumenter!

I lys av Stemmerettsåret 2013 og Grunnlovsjubileet i 2014 skal prosjektet Fast Plass undersøke hvorfor så få kvinner har fått minnesmerker i det offentlige rom. Nå kan du gi et viktig bidrag til prosjektet ved å dokumentere kvinnestatuer der du bor!

Les mer på Norske Kunstforeninger sine nettsider her.

Fast Plass – Et prosjekt om kjønnsdimensjonen i offentlige rom har mottatt støtte fra KORO ( Statens fagorgan for Kunst i Offentlig Rom). Norske Kunstforeninger er samarbeidspartner i prosjektet.

Det finnes per i dag ingen landsdekkende oversikt over minnesmerker over historiske norske kvinner.
Formålet med prosjektet er å kartlegge hvilke norske kvinner som har fått tildelt en stemme og en «fast plass» i det offentlige rom i form av et minnesmerke, et portrett, en byste, en skulptur i helfigur eller et relieff. Statuene – eller kvinnene – skal presenteres i en publikasjon som i seg selv skal være et kunstnerisk bidrag.
 
Kartlegging av kvinnestatuer trenger din hjelp!

Se Norske Kunstforeningers nettsider og registrer dine statuer i skjemaet der.

Skjemaet vil være åpent for registreringer i perioden 3. juni–1. september 2013.

Alle bidragsytere vil bli kreditert, enten som kunstforening eller som enkeltpersoner.

Dersom du har bilder av minnesmerket eller andre innspill til prosjektet kan de sendes til: fastplass@gmail.com