Stemmerettsjubileet markeres på Universitetet i Stavanger høsten 2013

logomeddamer_webDet blir flere ulike arrangementer på Universitetet i Stavanger (UiS) i forbindelse med markeringen av Stemmerettsjubileet.

Arrangementene legges ut under Program/aktiviteter på våre sider. Se foreløpig oversikt over et spennede program for høstsemesteret 2013 her:

14. august 2013, Klokken 1215 – 1400;  Statsviterseminaret: «Hundre år med kvinnelig stemmerett», ved Forsker II Hilde Danielsen, fra Rokkansenteret i Bergen, redaktør for boken Norsk likestillingshistorie 1814 – 2013.

——-

4. eller 5. september: UiS-debatt inviterer til før-valgsdebatt (nærmere opplysninger vil komme!)

——-

21. september: Forskerstafett: «Kvinnfolk» 

Forskere fra UiS, Misjonshøgskolen og Hermetikkmuseet vil sammen tegne et bilde av ulike måter kvinner har påvirket samfunnsutviklingen lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og inviterer til diskusjon

På Bøker og Børst, kl. 16:00 til 17:30.

——-

Kjønnsforskning nå UiS banner_1_medlogo4. og 5. november: Konferansen «Kjønnsforskning NÅ!».  Arrangementet er et samarbeid mellom Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Les mer om konferansen og påmelding på UiS sine sider her.

Arbeidsgruppe  for Demokratijubileene på Universitetet i Stavanger:

Det er oppnevt en egen arbeidsgruppe som arbeider med programmet til Demokratijubileene ved UiS. Her sitter representanter fra ulike fakulteter og fra Studenorganisasjonen StOr: Ketil Knutsen (HF), Alexandre Dessingué (HF), Else-Beth Roalsø (SV), Håkon Ohren (StOr-leder), Elaine Munthe (HF)

LOGO_UiSUniversitetet i Stavanger har også en egen siden der de presenterer sine eksperter i anledning stemmerettsjubileet og på tematikk knyttet til kjønnsroller og likestilling, les mer her.

Hvordan skapes kjønn og identiteter? Forskere ved Universitetet i Stavanger studerer kjønn og identitet på ulike arenaer, som i kulturlivet, i media, i offentligheten, i arbeidslivet, i organisasjoner og i det private.

Nettverk for kjønnsforskning rommer forskere fra ulike fagbakgrunner og med ulike innfallsvinkler til kjønnsforskning og feministisk teori. Les mer på deres nettsider her.

Følg Nettverk for kjønnsforskning på deres facebooksider her.