Om kvinnelig stemmerett på Statsviterseminaret 14. august, Universitetet i Stavanger

Hilde Danielsen , foto fra Rokkansenteret i Bergen

Hilde Danielsen , foto fra Rokkansenteret i Bergen

Statsviterseminaret: «Hundre år med kvinnelig stemmerett», ved Forsker II Hilde Danielsen , fra Rokkansenteret i Bergen, redaktør for boken Norsk likestillingshistorie 1814 – 2013.

14. august 2013, Klokken 1215 – 1400

Det blir også innlegg fra kandidater til Stortinget fra Rogaland.

Dette sier UiS om seminaret:

I år er det hundre år siden det ble innført allmenn stemmerett for kvinner. I den forbindelse er det viktig å få belyst hva kvinnelig stemmerett har betydd for norsk politikk. Forskning viser at det er forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder holdninger til og interesse for politikk, og dette gir seg utslag i forskjeller i stemmegiving.

Seminaret vil belyse historiske utviklingstrekk, men det vil også bli diskutert om ulikheter i kjønnenes stemmegivning kan komme til påvirke resultatet i årets valg.

Kontaktperson: Arild Aurvåg Farsund