Kjønnsforskning NÅ! Konferanse på Universitetet i Stavanger 4. og 5. november 2013

Kjønnsforskning nå UiS banner_1_medlogoKjønnsforskning NÅ! samler forskere og studenter med kompetanse og/eller interesse for kjønnsforskning. Konferansen avholdes hvert annet år, og arrangeres på omgang ved de ulike lærestedene. Hensikten er å få innblikk i hva som rører seg i dette feltet akkurat nå.

I anledning stemmerettsjubileet 2013 har Kjønnsforskning NÅ! invitert leder av likestillingsutvalget, professor Hege Skjeie, til å holde konferansens åpningsforedrag.

De to konferansedagene 4. og 5. november består i hovedsak av flere gruppesesjoner, hvor konferansens deltakere får anledning til å presentere det de jobber med akkurat nå.

Konferansen er brukerstyrt, det vil si at programmet formes etter deltakernes presentasjoner og eventuelle andre innspill. Både abstract og påmelding har deadline 15. september.

Les mer om konferansen og påmelding på egne konferansesider på UiS her.

Arrangementet er et samarbeid mellom Senter for likestilling ved Universitetet i Agder og Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger.