«Monumenter, minner og myter» – Seminar i Haugesund 30. – 31. oktober

Haugalandmuseene inviterer til seminaret «Monumenter, minner og myter i norsk nasjonsbygging» 30. og 31. oktober 2013

Haraldsstøtten i Haugesund

Haraldsstøtten i Haugesund

Hvordan brukes fortiden til å skape monumenter, symboler, minner og myter om den norske nasjonen?  – Og hvordan brukes dette for å styrke egen identitet? Dette er spørsmål som vil diskuteres på det to dagers lange seminaret i Haugesund.

Seminaret skal belyse Haraldstøttas rolle i det nasjonale prosjekt som ble skapt i kjølvannet av 1814, med diskusjoner rundt nasjonsbygging, monument, minne og symbolbruk. Samtidig vil det også sette søkelyset på minoritetenes rolle, vilkår og status i det norske samfunn, spesielt i et demokrati- og rettighetsperspektiv.

Seminaret er åpent for alle og spesielt myntet på forskere og alle interesserte i nasjonsbygging og fornorskningspolitikk etter 1814 og frem mot dagens samfunn.

Les hele programmet og få påmeldingsdetaljer for seminaret her

Sted og tid:  Karmsund Folkemuseum, Haugesund, 30 og 31oktober 2013.

Arrangører: Haugalansmuseene i samarbeid med Grunnlovsjubileet, Fritt Ord og Norges forskningsråd.

Påmeldingsfrist:  20. oktober

Grunnlovsjubileumslogo1Seminaret er en del av forsknings og formidlingsprosjektet «Norges riksmonument mot 2014″ –  om riksmonumentet  Haraldsstøtta. Det to-årige prosjektet skal spore til debatt og refleksjon rundt nasjonsbyggingen fra 1814 og utviklingen av det moderne Norge fram mot Grunnlovsjubileet i 2014.

Det vil bli en større nasjonal markering på Haraldsstøtta som en del av det offisielle programmet i Grunnovsjubileet, 7. juni i 2013. og det vil også bli arrangert et nytt seminar i 2014.

Les mer om prosjektet på Haugalandsmuseene hjemmesider her

Kontaktperson er prosjektleder Camilla Haug, Hagalandsmuseet.

Følg prosjektet på egne facebooksider her

Les også tidligere innlegg om Haugalandsmuseene og lanseringen av det offisielle programmet for Grunnlovsjubileet her