Kvinnekonferanse i Tromsø – Muligheter for å søke stipend til deltagelse

Universitetet i Tromsøs logo 2Universitetet i Tromsø arrangerer 28.-30. august en stor konferanse i anledning Stemmerettsjubileet. Deltakere kan søke stipend for å dekke kostnader.

Konferansen i Tromsø går over tre dager, og det er kultur- og debattarrangementer på kveldstid knyttet til konferansen.

På dag 1 er temaet ”Kvinner og politikk”. Likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen åpner konferansen. Temaet er kvinner i norsk politikk i dag, som valgmobilisering, kvinner i media, samepolitikk og kvinneorganisasjoner. Helga Hernes tar et tilbakeblikk på boka; “Staten: Kvinner ingen adgang?”, og spør om den er like aktuell i 2013.

På dag 2 er temaet ”Allmenn stemmerett i 2013”. Temaer er stemmerettskampen, retorikken og de viktige organisasjonene. Det rettes også oppmerksomhet mot samiske kvinner og kystkvinner.

Dag 3 er satt av til internasjonale spørsmål. Temaer er kvinnelige ledere, kvinnebevegelser i Europa, politisk deltakelse i Uganda og Latin-Amerika.

Programmet i sin helhet finnes her.

For å sikre at flest mulig lag og foreninger har anldning til å delta på konferansen utlyser Universitetet stipend stipend på opp til kr. 4000.

Her finnes informasjon om å søke stipend til konferansen, samt kontaktinformasjon for konferansen.

Påmeldingsfrist er 20 august.